Реконструкция на Подстанция 2 площадка КЦМ

ЕлектроапаратурaФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 2/2023 • 24.03.2023

Реконструкция на Подстанция 2 площадка КЦМ | Инженеринг ревю, снимка 1

Един съвместен проект на Ритал ЕООД и Елтера М с възложител Холдинг КЦМ 2000.

Холдинг КЦМ 2000 АД е модерна бизнес структура, притежаваща висока степен на интегрираност и ефективност на съставните бизнес единици. Холдингът е ключов участник в икономическия живот на страната, опериращ в областта на рудодобива, производството и търговията на концентрати, цветни метали и сплави, технологичен инженеринг, комплексен индустриален сервиз, а основната фирма в холдинга, КЦМ АД е най-голямата компания за производство на олово и цинк в Югоизточна Европа.

Реновирането на Подстанция 2 е един от големите инвестиционни проекти, реализирани през 2022 г. в КЦМ. За нейната реконструкция системният интегратор – фирма Елтера М – реши да се довери на тестваните решения на Rittal в областта на електроразпределение ниско напрежение. Елтера М ЕООД вече дълги години се занимава с производството, доставката и монтажа на електроинсталации и осветителни тела. Фирмата има осъществени проекти в цялата страна.
Всички монтажни дейности бяха извършени от друга фирма на Холдинг КЦМ 2000 – Комплексен индустриален сервиз ЕООД.

 

За сложността, предизвикателствата и осъществяването на проекта в КЦМ разказват инж. Борислав Петров – проектант в КЦМ Технолоджи ЕООД, Асен Милев – управител на Елтера М, и инж. Александър Касчиев – търговски директор в Ритал ЕООД.

"Всичко започна с един проект за подобряване на енергийната ефективност при производството на сгъстен въздух в КЦМ. Целта на проекта беше подмяна на 5 броя стари бутални компресори с водно охлаждане и обща инсталирана мощност 3 MW на 6,3 kV с 8 нови с въздушно охлаждане и инсталирана мощност от 2 MW на 400 VAC. Това наложи да се реновира и подстанцията. Подменени бяха два броя 1000 kVA трансформатори, с два броя нови, модерни по 3150 kVA.
Едно от предизвикателствата в проекта с Ритал ЕООД беше, че кабелите трябваше да са същите, тоест дизайнът на ГРТ-то трябваше да е такъв, че апаратурата да бъде над старите кабели, за да се свърже.

Мисля, че изпълнението и конфигурацията на ГРТ-то са на високо ниво, защото всеки вход е оборудван в собствено поле, което е разграничено от другите полета – така няма манипулации между операторите, а изводите и шините са зад преграда, което технически е добре за оператора. Главната шинна система е 6300 А и е физически отделена, като така е защитена от случаен допир.

 

Решението на Rittal IP 54 на ГРТ-то е изключително важно, също от гледна точка на запрашеността на помещението и изправността на нашата апаратура в него.
Самите конструкции на ГРТ-то са здрави и издръжливи. Използвали сме табла и шкафове на Ритал, никога не сме имали проблеми с издръжливостта на материалите и конструкциите. Полетата в ГРТ-то са с много високо качество.

При изпълнението на проекта имаше много препятствия и предизвикателства, но с помощта на Елтера М и Ритал ЕООД успяхме да го изпълним в срок и по най-добрия начин. Изпълнението е в съответствие с изискванията в заданието" – споделя инж. Борислав Петров – проектант в КЦМ Технолоджи, а инж. Кирил Начев – отговорник на Отделение за сгъстен въздух в КЦМ, допълва: "Моето впечатление е, че това е много съвременно оборудване, добре изпълнено, всичко е визуализирано, лесно се работи с него."

"Проектът е базиран на система Ri4Power VX – последно поколение система за главни разпределителни табла ниско напрежение, която е изцяло в съответствие на стандарта IEC 61439 и за нас в България това е пилотен проект – за първи път правим 6300 А. Досега сме стигали до 4000 А. Този проект беше много интересен от гледна точка на големината на тока 6300 А, необходимостта да се използват старите кабели и изискването на клиента да се съберем в определени размери.

Ri4Power VX е сертифицирана система, която е в съответствие със стандарта IEC 61439, а идеята на такъв вид сертифицирани системи е, че веднъж разработени и тествани за съответствие от производителя, системните интегратори и крайните клиенти могат да са спокойни за качеството и надеждността на решението. Единствено проблем може да има в асемблирането и тук мога да похваля фирма Елтера М за това, че освен че през цялото време дискутирахме съвместно проекта, направиха много интересни иновации, които се оказаха изключително удачни за този проект" – разказва инж. Александър Касчиев – търговски директор в Ритал ЕООД.

Асен Милев – управител на Елтера М ЕООД, споделя за проекта:
"Елтера М ЕООД се явява проектант, доставчик и изпълнител на ГРТ и инженерингов партньор за доставка на шинопроводи 6300 А на производител EAE – Турция, в проекта за подстанцията на КЦМ. Изискването на проекта беше 5000 А реален поток, 6300А цялата шинна система. Най-предизвикателното в проекта беше окомплектоването на всичко – трансформатори, шинопроводи и ГРТ. Ритал ЕООД отговориха с решението, което имат, като шинна система, която е в самото ГРТ, и като компановка на табла. Целият проект от чертежа до крайния вариант беше изключителна съвместна работа с Ритал. С вашата система се работи лесно, а екипът ви е отзивчив."

Най-важното изискване за разпределителното устройство е способността да се справя с по-висок номинален ток, като същевременно заема възможно най-малко пространство. Системата VX Ri4Power предлага перфектното решение, поддържайки номинален ток до 6300 A въпреки минималното напречно сечение на шинната система.

VX Ri4Power е система за производство на безопасни и надеждни разпределителни устройства за ниско напрежение в съответствие със стандарт IEC 61439, сертифицирана с всички водещи световни производители на електроапаратура.


 

 

www.rittal.bg


Вижте още от Електроапаратурa


Top