РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Ремеко , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ РемекоПредлагаме на нашите клиенти: • Лоялно партньорство и дългогодишно сътрудничество. • Богат професионален опит в различни области, който основно се дължи на из- ключително добрите контакти с нашите международни и български партньори. • Високотехнологични материали и продукти, технически решения и консултации, свързани с техните конкретни необходимости и изисквания. • Финансова стабилност. Развиваме успешно нашата дейност в следните области на промишлеността: • Металургия и металолеене • Машиностроене • Енергетика, включително АЕЦ Козлодуй • Циментова промишленост • Минна промишленост • Керамична промишленост • Хартиена промишленост • Екология, в частност пречистване на питейни и отпадни води; обработка на утайки • Добив и обогатяване на инертни материали • Добавки за бетони, продукти за акумулаторни заводи и суровини за производство на агропродукти РЕМЕКО ООД предлага висококачествени продукти и е представител за България на световно утвърдени производители, част от които са: • MARTIN ENGINEERING - САЩ • Въздушни оръдия за силози • Почистващи системи за ГТЛ • Пресипни станции и елементи • Машинно почистване на силози • Системи за прахоулавяне и прахоподтискане • VITKOVICE MACHINERY GROUP - ЧЕХИЯ • Продукти за металургията и енергетиката, в това число индивидуално и машинно обработени големи стоманени отливки • Открити минни работи -- различни видове багери и товарни машини • Редуктори - стандартни или произведени по чертеж на клиента • Стоманени топки за смилане - диам. от 25 до 100 mm • Съхранение на течности и газове, бутилки под налягане • ERIEZ MAGNETICS - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ • Метал детектори • Магнитни сепаратори • Пробовземащи станции • TRANSROLL - Чехия • Ролки и барабани за транспортьори • ERVIN AMASTEEL - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ • Стоманени дробинки за бластиращи машини • REFRATECHNIK GmbH - ГЕРМАНИЯ • Огнеупорни тухли • Огнеупорни, температурно устойчиви, абразивно устойчиви и ниско цимeнтови маси • РЕМЕКО И ЕНД АЙ ООД в консорциум с BOEHM & LANGE GmbH – АВСТРИЯ • Премахване на азбестосъдържащи материали – изолации, цименти, плоскости и др.

Top