РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 6, септември 2015 > РЕКЛАМИ В брой 6, 2015 > РЕМЕКОРЕМЕКО, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ РЕМЕКОПредлагаме на нашите клиенти:
• Лоялно партньорство и дългогодишно сътрудничество.
• Богат професионален опит в различни области, който основно се дължи на изключително добрите контакти с нашите международни и български партньори.
• Високотехнологични материали и продукти, технически решения и консултации, свързани с техните конкретни необходимости и изисквания.
• Финансова стабилност.

Развиваме успешно нашата дейност в следните области на промишлеността:

• Металургия и металолеене
• Машиностроене
• Енергетика, включително АЕЦ Козлодуй
• Циментова промишленост
• Минна промишленост
• Керамична промишленост
• Хартиена промишленост
• Екология, в частност пречистване на питейни и
отпадни води; обработка на утайки
• Добив и обогатяване на инертни материали
• Добавки за бетони, продукти за акумулаторни заводи и
суровини за производство на агропродукти

РЕМЕКО ООД
предлага висококачествени продукти и е представител за България на световно утвърдени производители, част от които са:

• MARTIN ENGINEERING - САЩ
• Въздушни оръдия за силози
• Почистващи системи за ГТЛ
• Пресипни станции и елементи
• Машинно почистване на силози
• Системи за прахоулавяне и прахоподтискане

• VITKOVICE MACHINERY GROUP - ЧЕХИЯ
• Продукти за металургията и енергетиката, в това число индивидуално
и машинно обработени големи стоманени отливки
• Открити минни работи -- различни видове багери и товарни машини
• Редуктори - стандартни или произведени по чертеж на клиента
• Стоманени топки за смилане - диам. от 25 до 100 mm
• Съхранение на течности и газове, бутилки под налягане

• ERIEZ MAGNETICS - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
• Метал детектори
• Магнитни сепаратори
• Пробовземащи станции

• TRANSROLL - Чехия
• Ролки и барабани за транспортьори

• ERVIN AMASTEEL - ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
• Стоманени дробинки за бластиращи машини

• REFRATECHNIK GmbH - ГЕРМАНИЯ
• Огнеупорни тухли
• Огнеупорни, температурно устойчиви, абразивно устойчиви и ниско цимeнтови маси

• РЕМЕКО И ЕНД АЙ ООД в консорциум с BOEHM & LANGE GmbH – АВСТРИЯ
• Премахване на азбестосъдържащи материали – изолации, цименти, плоскости и др.


Top