Решения от ДАВИД Холдинг

Начало > CAD/CAM > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2012

CAD/CAM/CAE/PLM решения на SIEMENS PLM Software

SpaceCAD предлага CAD/CAM/CAE/PLM решенията на SIEMENS PLM Software (NX, Solid Edge, Teamcenter и Тecnomatix) от 1997 до 2007 година - като партньор на Unigraphics Solutions и след придобиването на Unigraphics Solutions от SIEMENS през 2007 година, като изключителен партньор за решенията на Siemens PLM Software в България.

SIEMENS PLM Software е технологичен и пазарен лидер в областта на CAD/CAM/CAE и PLM, с над 4.2 милиона лицензирани потребители в над 60 000 компании по света. Технологичните компоненти на Siemens PLM Software (Parasolid, D-Cubed, DCM) задвижват водещи CAD, CAM и CAE продукти на други производители, включително ANSYS, Delcam, MasterCAM, MicroStation, Moldflow, MSC.Patran, PowerSHAPE, SolidWorks, TopSolid, VISI CAD/CAM и много други. Въвеждането на революционната Синхронна технология на SIEMENS за моделиране през 2007 година доведе до ускоряване на 3D CAD моделирането в продуктите на SIEMENS до 100 пъти спрямо конкурентите, предоставяйки на конструктори, технолози и дизайнери несравнима по своята бързина и гъвкавост среда за развитие на по-конкурентни продукти и по-ефективно производство:
- уникални по своите възможности са мощните интегрирани CADCAMCAE работни потоци в NX, интегрирани с Teamcenter HD-PLM за визуална комуникация в развойните екипи;
- доказаните възможности на Solid Edge ST да чете директно файловете на своите конкуренти и да ги редактира много по-бързо от самите тях, създавайки коректна геометрия за програмиране на машини с ЦПУ чрез CAM Express в едно интегрирано, мощно и достъпно CADCAM решение за малки и средни фирми;
- решенията със SIEMENS Tecnomatix дават на производителите инструментите за "дигиталната фабрика на бъдещето" днес – включително за планиране на технологични операции, монтаж и асемблиране, логистична симулация и активно измерване на качеството.
- синхронната Технология в Solid Edge позволява безпрепятствено да се четат и редактират проекти в SolidWorks формат, включително да се моделират нови детайли вътре в асемблирания модел.

CAD/CAM/CAE/PLM технологиите на SIEMENS са фундаментални по няколко причини. SIEMENS е единственият в света доставчик на CADCAMCAE и PLM решения, който е и инженерна производствена компания, при това най-голямата в света. Опитът, решенията и постиженията в реалното производство на комплексни продукти в листата на SIEMENS сами по себе си са мощен двигател при развитието на продуктите на SIEMENS PLM Software. Специализацията на SIEMENS във високотехнологични области с голяма добавена стойност – дигитални фабрики, енергетика, медицина, зелена енергия, транспорт, "умни" градове, изискват развитие на нови технологии, вкл. за развитие на композитни продукти, оптика и мехатроника, разширена кинематична симулация и програмиране на роботизирани линии и много други. Всяка от тези нови технологии е подпомагана от софтуерните решения на SIEMENS PLM Software – например VISTAGY за композитни продукти, NX Mechatronics Concept за продукти, управлявана от електроника, Kineo CAM за кинематична симулация и оптимизация, RobCAD за програмиране на роботи и много други. Всички тези новости дават на потребителите на SIEMENS PLM Software най-краткия път до производството на конкуренти продукти с висока добавена стойност чрез използване на интелигентни CADCAMCAE и PLM инструменти с вградени в софтуерните продукти най-добри индустриални практики и решения.

Бальо Динев, изпълнителен директор на ДАВИД Холдинг


Вижте още от CAD/CAM


Ключови думи: CAD, CAM, CAE, PLM, софтуерни, решения, инженерно проектиране, BMG, ДАВИД Холдинг, ДиТра, ЕСРИ България, ИКюИ България, КАД Пойнт, Каниско, Проектсофт, Рапид Прогрес, Ритбул, Хайкад Инфотех, SIEMENS PLM SoftwareНовият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top