Решения от ДиТра

CAD/CAMСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 8, 2012

Нови предложения от SolidWorks и Delcam
ДиТра е изключителен представител за България и Македония на DS SolidWorks от 1998 г. и на Delcam от 2005 г. Сред най-новите предложения в портфолиото на DS SolidWorks е SolidWorks 2013 - двадесет и първата версия на системата. Това е впечатляваща версия, която включва нови продукти, възможности и редица подобрения, всички те с една цел – да се превърнат в реални ползи за потребителите. Два изцяло нови продукта се включват в портфолиото от решения на новата версия. SolidWorks Plastics предоставя мощни инструменти за симулация на процесите на шприцване на пластмасови детайли, неоценими както за конструкторите на самите детайли, така и за инженерите, проектиращи инструменталната екипировка за производството им. С Plastics оценката на технологичността и усъвършенстването на детайлите са възможни още в най-ранния етап на процеса на проектиране - тогава когато има най-големи възможности за промени.

Създаден за да предостави обща среда и интегрирана работа на механични конструктори и електроинженери, SolidWorks Electrical е средство за проектиране на линейни схеми, диаграми, управляващи устройства, входно-изходни таблици и др. и осигурява двупосочна връзка между 2D схемотехниката и 3D моделите, автоматично генериране на кабелните трасета и интегрирани спецификации на изделията.

Представеният с версия 2012 SolidWorks Costing служи за калкулация и проследяване на себестойността на проектираните изделия, като отчита цената на материали, механична обработка и др. Във SolidWorks 2013 възможностите на този модул са значително разширени: поддръжката на стругови или многоосни струго-фрезови операции и работата с детайли с много тела правят SolidWorks Costing още по-полезен за потребителите продукт.

Много от инструментите, използвани в ежедневната работа, също са усъвършенствани с цел да направят проектирането на тримерни модели по-ефективно и да автоматизират още повече създаването на 2D документацията. Интуитивният механизъм за управление на гледната точка, разширените възможности на инструмента за измерване в 3D, проследяването и работата с центъра на тежестта, референтните модели в сборките са все функционалности, които ще бъдат полезни, независимо в каква област на проектирането се използва системата. Моделите са още по-стилни и интелигентни и с по-добър параметричен контрол върху градивните компоненти с добавянето на коничните сечения в скиците, функцията Intersect за обединяване на повърхнинни и обемни тела и променливите размери в размноженията. Със SolidWorks 2013 проектите се завършват по-бързо, по-качествено и с по-малко преработки. Клиентите ще могат да включат в интегрираната среда на системата повече области на проектирането, ще работят съвместно по-лесно и ще проверяват качеството на изделията още при проектирането, едновременно следейки и разходите за тяхното производство. Подобренията в производителността в SolidWorks 2013 също няма как да останат незабелязани – целта им е по-висока продуктивност и максимално използване на наличния компютърен ресурс.

Сред новите предложения от Delcam е новата стратегия Vortex, която компанията патентова преди няколко месеца. Vortex е специално проектирана, за да максимизира ползите от използването на твърдосплавни инструменти за високоскоростно фрезоване. Тази стратегия може да се прилага при две- и триосни груби обработки, позициониране по пет оси (3+2), както и при снемане на остатъчния материал въз основа на междинна заготовка или предходна обработка.

Новата технология Machine DNA значително подобрява производствения процес и намалява времето за обработка на детайлите. Тази иновативна технология, напълно интегрирана във всички производствени решения на Delcam, калибрира машината и създава обратна връзка между оборудването и САМ системата. По този начин обработващи стратегии като Vortex автоматично се адаптират към възможностите на машината и значително подобряват ефективността и качеството на фрезоване.

Цветан Стоянов, директор на ДиТра

Top