Решения от ИКюИ България

Начало > CAD/CAM > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2012

Платформи за проектиране на CSI Berkeley

ИКюИ България е упълномощен представител за България на програмните продукти на Computers and Structures (CSI) Berkeley от 1999 година. CSI е лидер в разработката на програмно осигуряване за инженери, занимаващи се с конструктивeн и сеизмичeн анализ и проектиране. CSI предлага пет основни софтуерни пакета: SAP2000; CSiBridge; ETABS; SAFE и PERFORM-3D.

SAP2000 е програма с обща насоченост за моделиране, анализ и проектиране на конструкции. Възможностите на програмата позволяват стъпков анализ за големи деформации, анализ на висящи конструкции, отчитане на нелинейна работа на материалите, работа с нелинейни многослойни елементи, анализ за устойчивост, анализ за разрушаване, ползване на енергетични методи за контрол на деформациите, моделиране на демпфери. В програмата са интегрирани различни норми за проектиране, които позволяват автоматично генериране на различни натоварвания и проектиране на стоманени и стоманобетонни конструкции.

CsiBridge позволява моделиране на мостове със сложна геометрия, гранични условия и натоварване. Моделите се дефинират параметрично с характерни за мостовото строителство термини. Отчита се етапността на строителството. Извършва се анализ за пълзене и съсъхване, напрягане на кабели, определяне на строително надвишение и оптимална форма, геометрична и материална нелинейност. Програмата позволява изготвяне на оценка за съществуващи мостове.

ETABS дава възможност за моделиране, анализ и проектиране на сгради, като има интерфейс за чертане и производство. Удобна е както за решаване на проста 2D рамка, така и за динамичен анализ за проверка на междуетажните премествания в сложна висока сграда с нелинейни демпфери.

SAFE може да бъде ползвана за произволни стоманобетонни плочи и фундаментни системи (фундаментни плочи, ивични и единични фундаменти). Има възможност за анализ на конструкции с напрягане след бетонирането. Почвата може да се моделира с нелинейни пружини. Може да се извършва нелинеен анализ на плочи с пукнатини.

PERFORM-3D е специализирано средство за нелинеен анализ, което позволява да се извършва оценка на поведението на конструкции (т. нар. performance assessment) и да се прилагат на принципите на капацитивното проектиране.

Потребителите имат възможност да ползват линка CSiRevit, който позволява обмен на данни между ETABS/SAP2000 и Autodesk Revit Structure. Чрез CSIxRevit може да се осъществи т. нар. round-tripping, както следва:
- експортиране от Revit Structure за създаване на нов модел в ETABS/SAP2000;
- експортиране от Revit Structure за обновяване на съществуващ модел в ETABS;
- импортиране от ETABS/SAP2000 за създаване на нов модел в Revit Structure;
- импортиране от ETABS за обновяване на съществуващ модел в Revit Structure.

Компанията CSI Berkeley систематично интегрира в програмните си продукти нормативната база на различни страни ("еврокодове", американски, британски, канадски и др.). Понастоящем за нас е актуално въвеждането на европейската система от норми за проектиране на строителни конструкции, наричани за краткост "еврокодове". Еврокодовете са комплект от европейски стандарти, които се основават на последните достижения в съответната приложна област. Еврокодовете осигуряват общи методи за проектиране с цел премахване на бариерите пред проектантите на континента. В България са въведени като БДС всички части на еврокодовете, а от началото на 2012 година разполагаме и с национални приложения. Ползването на оптимални системи за инженерни анализи (CAE), като предлагания от CSi Berkeley софтуер, в проектантската практика става задължително в съвременните условия и особено след навлизането на системата "еврокодове".

Мария Николова, старши инженер в ИКюИ България


Вижте още от CAD/CAM


Ключови думи: CAD, CAM, CAE, PLM, софтуерни, решения, инженерно проектиране, BMG, ДАВИД Холдинг, ДиТра, ЕСРИ България, ИКюИ България, КАД Пойнт, Каниско, Проектсофт, Рапид Прогрес, Ритбул, Хайкад Инфотех, CSI BerkeleyTop