Решения от Каниско

CAD/CAMСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 8, 2012

Решения за проектиране Urbano Hydra & Canalis, CGS Plus, V-Ray, FIDES DV-PARTNER
Фирма Каниско е сребърен партньор на Autodesk. Сред предлаганата гама продукти са AutoCAD, AutoCAD LT, AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCAD MAP 3D, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Design Suite, Autodesk 3ds Max Design, Autodesk Revit Architecture, Autodesk Revit MEP, Autodesk Revit Structure, Autodesk Building Design Suite, Autodesk Infrastructure Design Suite, Autodesk Factory Design Suite, Autodesk Plant Design Suite, Autodesk Product Design Suite, Autodesk Navisworks Manage, Autodesk Inventor, Autodesk Inventor LT.

Като изключителен дистрибутор на софтуерните продукти за проектиране и кадастър на водоснабдителни мрежи и канализационни системи на Studio ARS, Хърватия, Каниско предлага софтуерните продукти Urbano Hydra & Canalis, които са се утвърдили като стандарт за проектиране в България. Софтуерът е напълно интегриран в AutoCAD, модерен, гъвкав, бърз и снабден с атрактивен потребителски интерфейс. Преведен е на български език и отразява методите за работа в България. Изключително бърз, благодарение на интегрирания динамичен модел на данните.

В портфолиото на компанията фигурират и софтуерни продукти на CGS Plus, Словения. Plateia е софтуер за пътно проектиране, притежаващ богата функционалност, което го прави приложим за всички видове пътни проекти - нови пътища, реконструкция и рехабилитация. Ferrovia е софтуерен продукт за проектиране и поддържане на жп инфраструктура. Предлага широк набор от функции, покриващи процеса на проектирането от базово до детайлно ниво, от обработка на полевите измервания до създаване на 3D модели и плотиране. Aquaterra е предназначен за проектиране на канали и речни корекции. В пакета са включени голям брой специализирани команди за създаване на конкретни задачи, от прочитането на геодезическите данни, през създаване на проектни елементи, до плотиране и визуализация чрез реалистични 3D модели.

AutoPath - софтуерен продукт за анализ и симулация на движение на превозни средства, който изчислява траекториите на техните най-външни ръбове, както и площите, които са покрити от габаритите в хоризонтално и вертикално положение.

V-Ray на ChaosGroup, България е изключително бърз и качествен 3D рендер, който предоставя несравнимо качествени резултати наред с изключителни възможности.
От портфолиото на германските ни партньори FIDES DV-PARTNER и Sofistik предлагаме модулен софтуер FIDES, разработван за изчисления и анализи в областта на земната механика и фундирането. Софтуерът решава задачи за изчисление и оразмеряване на подпорни стени и анкери, шпунтови и шлицови стени и пилотни фундаменти, устойчивост на земни откоси, изчисляване на земен натиск и устойчивост на геотехнически съоръжения, слягания на фундаменти и др. Друг продукт е специализираният модулен софтуер SOFiSTiK за проектиране, изчисляване и анализи по метода на крайните елементи на строителни конструкции - линейни и нелинейни, статични и динамични анализи на носещи конструкции, леки мембрани, мостове, тунелни и подпорни съоръжения, флуидни анализи.

Предлагаме и IDAT CAD – софтуер за проектиране на готови бетонови елементи и панели в среда на AutoCAD, Win Sprink, SpriCAD за проектиране и хидравлични изчисления на сградни пожарогасителни инсталации.

Красин Павлов, управител на фирма Каниско

Top