Решения за етикетиране и кодиране в козметичната индустрия

Начало > Машини > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 5/2023 > 27.07.2023

  • На пазара се предлагат изцяло и полуавтоматични етикетиращи машини, които привличат клиентите с изключително високата си прецизност, лесната експлоатация и максималното ниво на надеждност

  • Популярната концепция “без етикет”, която се реализира с помощта на силно прозрачни етикети, изисква използването на особено чувствителни сензори или извършването на специален вид инспекции за наличието на етикет

  • Изцяло автоматичните етикетиращи машини са с по-големи размери и с по-висока цена от полуавтоматичните си аналози, но те могат да етикетират до 500 контейнера на час

 

За всеки, който етикетира козметични продукти, най-големите приоритети са атрактивният външен вид и стриктното спазване на приложимите регулации. На пазара се предлагат изцяло и полуавтоматични машини, които привличат клиентите с изключително високата си прецизност, лесната експлоатация и максималното ниво на надеждност. Тези машини са подходящи както за водещи брандове а големи производствени обеми, така и за компании с по-малки, но по-луксозни продуктови оферти.

Добрият външен вид на мястото на продажба е ключов за червила, шишета с шампоан, кутии с крем и др. Висококачественият външен вид подкрепя също понякога съществено по-високите цени на продукти, които се разпространяват чрез професионални оператори, като фризьорски салони и козметични студиа.

За да се създаде последователен външен вид, прецизността и надеждността на етикетирането са от първостепенно значение, особено след като, освен брандирането, трябва да бъде изложена и голям обем задължителна информация. Не на последно място, в рамките на цялата технологична верига – от производството на козметичните продукти до етикетирането им, все повече и повече внимание се обръща на сигурните, документируеми и възпроизводими процеси и инспекции.

Изисквания за етикетиране

Според Регламент (ЕО) № 1223/2009 козметичен продукт означава всяко вещество или смес, предназначени за контакт с която и да е външна част на човешкото тяло или със зъбите и лигавицата на устната кухина, изключително или преди всичко с цел тяхното почистване, парфюмиране, промяна във външния им вид, тяхната защита, поддържането им в добро състояние или коригиране на телесната миризма. Документът постановява, че тези продукти се предоставят на пазара само ако върху първичната и вторичната им опаковка е нанесена определена информация с незаличими, лесни за четене и ясни букви.

На първо място етикетът трябва да включва име или търговска фирма и адрес на отговорното лице. Тази информация може да бъде изписана със съкращения или чрез инициали, ако от тях е възможно да се установи въпросното лице, както и неговият адрес. Ако са посочени няколко адреса, следва да се открои адресът, на който отговорното лице предоставя на разположение досието с информация за продукта. Държавата на произход се уточнява за внесените козметични продукти.

След това трябва да се включи информация за нетното съдържание при пакетирането, изразено в единици за маса или обем, с изключение на случаите на пакетирани продукти, съдържащи количество по-малко от 5 g или 5 ml, безплатни мостри и опаковки за еднократна употреба. За продукти, продавани в обща опаковка, за които масата и обемът не са от значение, не е необходимо да се посочва нетното съдържание, ако техният брой е посочен върху опаковката. Тази информация няма нужда да бъде предоставяна за случаите, когато броят на продуктите се вижда лесно отвън или продуктът обикновено се продава индивидуално.

Необходимо е, разбира се, да се посочи и датата, до която козметичният продукт, съхраняван при подходящи условия, ще продължи да изпълнява първоначално предвидените си функции. Самата дата или информация относно това къде тя е отбелязана върху опаковката се предхождат от специфичен символ или от думите “най-добър за употреба преди края на”.

Датата на минималния срок на трайност се посочва ясно и се състои или от месеца и годината, или от деня, месеца и годината, в тази последователност. Ако е необходимо, тази информация се допълва от посочване на условията, които трябва да бъдат спазени, за да се гарантира посоченият срок на трайност.

Посочването на минималния срок на трайност на продукта не е задължително за козметични продукти с минимален срок на трайност по-дълъг от 30 месеца. За такива продукти се посочва периодът след отварянето, през който продуктът е безопасен и може да бъде използван без каквато и да е вреда за потребителя.

На етикета трябва да бъдат посочени и конкретни предпазни мерки, които трябва да се спазват по време на употребата, както и номер на производствената партида или указание за идентифициране на козметичния продукт. Когато това не е възможно поради практически съображения, тъй като козметичният продукт е много малък, то тази информация се посочва само върху вторичната му опаковка.

Етикетът трябва да съдържа също информация за функцията на козметичния продукт, освен ако това е ясно от неговото представяне, и списък на съставките.

Декоративна козметика

Общото между тези продукти е, че те се предлагат в относително малки опаковки. Поради това прецизното етикетиране често се превръща в особено предизвикателство.

В сектора на декоративната козметика етикетите служат предимно за предоставяне на задължителната информация – страна на произход, съставки и количество. В допълнение те обикновено имат и баркодове и други кодове, необходими за осъществяването на логистични процедури.
Добро решение, за да се получи чисто, прецизно етикетиране, са непрекъснато движещи се машини с подвижна етикетираща глава. За да се гарантира икономическа ефективност въпреки компактните размери на продуктите, обикновено се изискват високоскоростни цикли.
За продуктите с необичайна форма и минимален радиус (например моливи) надеждният процес на етикетиране е особено важен, за да се избегне рискът от случайно отделяне на етикета от опаковката.

Продукти за лична хигиена

Като цяло, продуктите за лична хигиена се предлагат в по-големи опаковки. Първичната опаковка обикновено е контейнер, който като част от маркетинговата концепция на продукта, често има необичайна форма, която затруднява етикетирането и с която етикетът безпроблемно трябва да се слее. Отпечатаното изображение трябва също да се запазва незаличимо при излагане на определени нива на влажност.
В този сектор етикетите имат много по-голяма брандираща роля. Следователно формата и размерите на етикетите варират в широки граници в зависимост от типа на продукта и маркетинговата стратегия.

Като правило, продуктите за лична хигиена се етикетират при високи скорости, докато се движат по поточната линия. Могат да се използват специални центриращи модули, които да гарантират максимална прецизност дори при непрекъснат процес на етикетиране.

Популярната концепция “без етикет”, която се реализира с помощта на силно прозрачни етикети, изисква използването на особено чувствителни сензори или извършването на специален вид инспекции за наличието на етикет.

Видове етикети

Според пазарни анализатори търсенето на козметични продукти под формата на молив или писалка се увеличава и поради това производителите увеличават усилията си за създаване на конкурентни дизайни и защитни мерки срещу неправомерно нарушаване на целостта на опаковката, които ще се харесат на потребителите.

Козметичните продукти в контейнер тип молив или писалка изискват специално внимание, тъй като наличното пространство е ограничено, а цялата необходима информация трябва да бъде върху опаковката. Обикновено това може да се постигне с обвит върху опаковката етикет и с етикет тип точка, поставен върху върха на капачката или в долния край на продукта. Обвиващият опаковката етикет покрива голяма част от повърхността на контейнера и дори може да обхваща цялата дължина на продукта. Етикетът може да се перфорира, за да се улесни отварянето и да има доказателство, ако продуктът е бил отворен неправомерно. Етикетите тип точка обикновено се използват за индикиране на цвета или цветовия код на продукта.

Лосиони, кремове, продукти за коса и др. перфектно се побират в туби, предназначени за лесно дозиране. Подходящата машина може да етикетира продукти в туби бързо и точно или на предната или задната страна, или върху цялата повърхност на контейнера. Обвиващите тубата етикети предлагат опростен процес на етикетиране, който може да се осъществи бързо на машината и с минимално движение. Тъй като повечето туби имат полуплоски повърхности на предната и на задната си страна, много производители използват етикети от две части с оглед постигане на по-добра ефективност. На предния етикет обикновено е включено логото на компанията, наименованието на продукта и друга задължителна информация, докато на задния етикет се поставят баркодът, списъкът на съставките и указанията за употреба. За козметичните продукти в туби се използват и етикети тип ръкав, които позволяват да се модифицира външния вид на цялата опаковка. Поставянето на тези етикети обаче изисква специално внимание с оглед поддържането на качеството и последователността.

За кремове за лице, лосиони и други полутечни продукти често се използват опаковки под формата на бурканче, които могат да бъдат стъклени, пластмасови или метални. Опаковките често са с неправилна форма, за да предизвикат интереса на потребителите. Етикетирането на такива контейнери може да е трудно, но задачата може да се изпълни лесно чрез подходящата синхронизация на машини за етикетиране на капака и дъното на опаковката.

Цилиндричните опаковки са сред най-широко използваните за козметични продукти. Перфектното решение за тях е използването на обвиващ опаковката етикет, а ако бутилката е по-голяма – на предни и задни етикети. Етикети тип ръкав също могат да се използват за по-малки цилиндрични контейнери, покривайки цялата повърхност на опаковката. За гланцовете за устни и други подобни продукти се използват прозрачни ръкавни етикети, за да се вижда цветът им и за да се осигури защита срещу неправомерно отваряне.

Значимостта на оборудването

Обикновено производителите не започват с големи първоначални инвестиции и стартират с ръчно етикетиране на опаковките на козметичните продукти. Добавянето на полуавтоматична етикетираща машина обаче може да увеличи производителността с почти 500%, позволявайки етикетирането на до 150 контейнера на час.

Изцяло автоматичните етикетиращи машини са с по-големи размери и с по-висока цена от полуавтоматичните си аналози, но те могат да етикетират до 500 контейнера на час. Това увеличение на ефективността позволява етикетирането на повече продукти при запазване на точността и увеличаване на скоростта. Независимо дали се опакова лосион, червило или крем за лице, подходящото етикетиращо оборудване бързо ще оправдае цената си.


Вижте още от Машини


Ключови думи: етикетиране, кодиране, козметична индустрия, козметични продукти, етикети, етикетиращи машиниРедактор на статията:

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

ДИЛЯНА ЙОРДАНОВА

Отговорен редактор

• Завършва специалност "Инженерна екология" в Химикотехнологичен и металургичен университет;


• Заема длъжността "Отговорен редактор" в издателство TLL Media от 2020 г.;

• Разполага с над 10 години опит в създаването на съдържание и писането на научни статии.

Контакт в LinkedIn


Top