Решения за фабрика на бъдещето от Bosch Rexroth и БР Техника

Механични системиФирмени публикацииСпециален брой: Машини, технологии, оборудване за Industry 4.0 • 12.07.2018

Решения за фабрика на бъдещето от Bosch Rexroth и БР Техника
Решения за фабрика на бъдещето от Bosch Rexroth и БР Техника

 

Можете ли да си представите фабрика, в която в рамките само на няколко дни или дори часове да промените всичко освен пода, покрива и стените? 100% гъвкавост, индивидуалност и мащабируемост - това е фабриката на бъдещето. Във фабриките на бъдещето машинните модули и работните станции ще бъдат редовно реорганизирани, ще поемат нови задачи и ще им бъдат присвоявани нови функции.
Изискванията по отношение на бъдещото производство се характеризират с все по-кратък жизнен цикъл на продукта, по-малки размери на партидите, както и с индивидуален дизайн и форма на изделието.

Производителите на машини вече са в състояние да инсталират идентични контролни функции на различни технологични платформи без никакви допълнителни усилия. "Световният лидер в областта на технологиите за задвижване и управление Bosch Rexroth има ясно изградена концепция как ще се развиват тези технологии в условията на Industry 4.0. Лесно свързване в мрежа на инсталираното оборудване, виртуални близнаци, автономни транспортни средства за вътрешнозаводски транспорт и нови бизнес модели - визията на Bosch Rexroth за фабриката на бъдещето се превръща в осезаема реалност", коментират експертите от фирма Бюро за Развитие Техника (БР Техника), основен търговски партньор и официален сервизен център за България на Bosch Rexroth.

Лесно свързване в мрежа на инсталираното оборудване
Първата стъпка от този процес включва свързването на всички сензори, машини, системи и процеси, т. е. всичко, което предоставя информация в индустриалната среда. Решения като IoT Gateway на Rexroth обединяват цялото производство - от сензорите до данните за машината - само в няколко стъпки, като по този начин позволяват пълна прозрачност и мониторинг на цялата система. Това представлява добра основа за създаването на решения за мониторинг на състоянието и в комбинация със знанията за конкретната област дава много ефективни механизми за прогнозна поддръжка.

Децентрализираните концепции за автоматизация на Rexroth, като например технологията за управление без контролни шкафове, вече позволяват модулно разширяване на машините и системите според конкретните нужди. Комуникацията се осъществява чрез отворени стандарти, като IO Link, Multi Ethernet и все по-често OPC UA за трансфер на данни от машина към машина. Интелигентните асемблиращи станции, например ActiveAssist на Rexroth, идентифицират елементите, намират съответните работни схеми, водят работника през процеса на сглобяване или го учат да го наблюдава.

Възходът на виртуалните близнаци
Bosch и Bosch Rexroth работят в тясно сътрудничество с производителите на машини, крайните потребители, изследователски институции и IT компаниите, разработвайки и първите свои дигитални модели. Тук централна роля играят т. нар. виртуални близнаци, които представляват дигитални копия на всички компоненти, модули и цели вериги за създаване на стойност. Това ще позволи по-ефективно анализиране на производствените процеси, да се открият и оптимизират промените и да се идентифицират своевременно отклонения или износване. За осъществяване на свързаността, анализа и мониторинга на състоянието, Bosch Rexroth разработи ново поколение SCD (Sense Connect Detect) сензори, които се предлагат на по-ниска цена и са особено лесни за интегриране.

За 100% прозрачна логистика
Със системата Nexeed Intralogistics Execution на Bosch Rexroth например информацията за целия машинен парк практически се предлага в реално време - от мястото на складиране на материалите или състоянието на транспортните средства и маршрути до съотношението на празните и пълните курсове.
С помощта на лазерния софтуерен модул за локализиране (LLC) Bosch създаде базова технология за автономни транспортни средства в интралогистиката. Чрез лазерен сензор LLC записва и определя с голяма прецизност позицията на съответното превозно средство и стоките, складирани в сгради и в халета.
Bosch Rexroth разработва и ActiveShuttle - първото автономно транспортно средство с ниво 5 за вътрешнозаводски транспорт. За наблюдение и проследяване на стоките извън компанията се използва Nexeed Track and Trace. С помощта на сензори стоките автоматично подават информация за тяхната позиция и състояние към облак чрез мобилна комуникационна мрежа.


 

 

 

 

СОФИЯ | ПЛОВДИВ | ВАРНА | ГАБРОВО
02 955 40 55 | office@brtechnika.com
www.brtechnika.com


Вижте още от Механични системи


Top