Решения за намаляване на критични ситуации и повишена ефективност в индустрията на БЕЗ аварии

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 7/2019 • 24.10.2019

 

"БЕЗ аварии" е единственият по рода си бизнес форум в България, посветен на темата за надеждно функциониране на сгради и съоръжения, за осигуряване на безопасни условия на труд и защита на персонала. Събитието ще се проведе на 14 и 15 ноември, в Гранд Хотел Пловдив, във формат "конференция - изложбена зона".
"Съществуват редица съвременни решения, чрез които се постига ново ниво на сигурност и автоматизация", коментират организаторите от Виа Експо. "С БЕЗ аварии ще привлечем вниманието на бизнеса към предимствата от внедряване на навременни мерки за превенция", допълват те.

В събитието участват експерти от авторитетни асоциации, университети и водещи компании от Австрия, България, Великобритания, Гърция, Италия, Сърбия и Франция. Те ще представят иновативни решения в следните направления: възстановяване и усилване на конструкции, сгради и съоръжения; диагностика на деформации в инфраструктурни обекти; превенция от аварии в строителството; пожароизвестяване, сигурност и димна защита; видео наблюдение; детекция на опасни газове и утечки; евакуационно оповестяване и сигурност, системи за фоново озвучаване; анализ на микроклимата и измерване на прах, влажност и температура в производствени помещения; аварийно и непрекъсваемо електрозахранване, съхраняване на енергия и енергиен мониторинг, филтри за неутрализиране на хармонични замърсявания, комутационно оборудване; термовизионни камери; лични предпазни средства; превенция от инциденти в петролната индустрия и др.

 

Участниците и посетителите ще имат възможност:

  • Да получат знания как да минимизират риска и ограничават щети, да повишават рентабилността и ефективността, да избягват непредвидени разходи, престои на хора и машини.
  • Да осъществят личен контакт с колеги и нови доставчици.
  • Да научат как да финансират проекти за внедряване на иновации, как да спазват европейските норми за безопасност на стоки.

 

Част от лекторите и изложителите: Коника Минолта, Роберт Бош, Drager Safety, MIRCE Akademy (Великобритания), Университет по архитектура, строителство и геодезия, Salvetti Foundation (Италия), Институт за пътна безопасност, Национална камара за пожарна безопасност в строителството, Българска асоциация по инфрачервена термография, Камара на строителите, Trokut Test, DTS - Цифрови преносни системи, Mapei, Глобал-Тест, Mobiak (Гърция), Дени Файер, Про Аудио България, TROX Austria, Българска асоциация на консултантите по Европейски програми, Център за изпитване и европейска сертификация, ОЛИМ Предпазни Екипировки, Ико-ЕЛ, ИТА Инженеринг и др.

 

Ако работите в областите: машиностроене, енергетика, измервателна техника, електротехника, автоматизация, ОВК, ХВП, химическа и петролна индустрия, строителство, транспорт, фармация, екология, ВиК и др., станете част от БЕЗ аварии. Това е форумът, който ще ви помогне да бъдете по-конкурентни и защитени.

 

За повече информация: Виа Експо

 


 

 

 

 

 

 


Вижте още от Машини


Top