Решения за водния сектор представи Шнайдер Електрик

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2011

На 17 ноември т. г. се проведе специализиран семинар под мотото „Ресурс, твърде ценен, за да бъде отпадък”, организиран от Шнайдер Електрик. На него бяха представени нови тенденции на глобално и местно ниво в изграждането на решения за водния сектор. Представянето бе допълнено от решения на Шнайдер Електрик, реализирани в сътрудничество с компаниите Ехнатон Ко и Оскар Ел, които демонстрираха практически примери от някои от най-големите проекти във водния сектор в България.

„Решенията са базирани на платформата PlantStruxure, която обхваща всички етапи от жизнения цикъл на обекта. Тя предлага единно и гъвкаво решение при реализацията на проекти както във водния сектор, така и в индустрията”, споделят организаторите.
Инж. Найден Хинков, мениджър Сектор Води, набеляза основните акценти, свързани с намаляване на разходите, както и осигуряване на надеждност на работния процес в пречиствателни и помпени станции.

„Част от конкретните решения са новите софтуери за проектиране, които позволяват най-ефективното оразмеряване на съоръженията и оптимално решение за автоматизацията на процеса още на идейна фаза”, заяви той. „Това води до значителни спестявания при изграждането на обекта. Изпълнението чрез интегриране на последно поколение трансформатори с ниски загуби, IMCC (Inteligent Motor Control Centre), честотни регулатори с вградени контролери, решения за компенсация на фактора на мощността и филтриране на хармоници водят до увеличаване на ефективността до 30%. Процесната автоматизация (SCADA redundancy, PLC и др.) и системата за мониторинг (ION Enterprise) гарантират оптималната работа и непрекъснатост на процеса, както и ранно откриване на отклонения в показателите. UPS, системите за видеонаблюдение и контрол на достъпа гарантират сигурността, което е основен приоритет за такива стратегически обекти”, допълни инж. Хинков.

След презентационната част гостите имаха възможност да посетят СПСОВ Кубратово, един от най-актуалните проекти с решения на Шнайдер Електрик и изпълнен от Ехнатон Ко. От Шнайдер припомят, че сложността му се състои в изграждането на нова система за управление на база нови инсталации и съществуващо оборудване, което да бъде осъвременено и приведено в съответствие с високите изисквания на технологичното задание и европейските стандарти.


Ключови думи: Шнайдер Електрик, нови тенденции, глобално, местно ниво, PlantStruxure, IMCC, Inteligent Motor Control CentreTop