РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > брой 6, септември 2022 > РЕКЛАМИ В брой 6, 2022 > РиталРитал, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ РиталСъздаване на стойност
с обединени усилия

 

Опростяване на сложните неща –
това е водещият принцип на Вашите силни партньори Eplan и Rittal. Нашите решения ускоряват Вашите процеси и увеличават производителността. Ние оптимизираме и индустриализираме Вашата верига за създаване на стойност на всеки етап и по време на целия процес – от инженеринга през снабдяването и производството до самата експлоатация и внедряването на информационните технологии. Ние Ви даваме възможност да излезете победител в цифровата трансформация на промишлеността към новите стандарти на Индустрия 4.0

 

Инженеринг 

■ Цифрова интеграция и последователност на данните по цялата верига на стойността


Снабдяване

■ Кратки срокове на доставка благодарение на нашите решения за конфигуриране и онлайн магазин, тясно свързани с дигитално интегрираното производство в новия завод на Rittal

Производство

■ Изцяло автоматизирани машини и иновативни решения за автоматизация на Rittal и Rittal Automation Systems
■ Цифрови близнаци от Eplan

Експлоатация

■ Цифрови близнаци на реалния продукт

■ Прецизно адаптирани IT и OT решения – от модулна, мащабируема системна архитектура през енергийноефективни центрове за данни с иновативни концепции за сигурност, за физическа защита на данните и системата до периферни облачни центрове за данни на мястото на производство

 


www.rittal.bg

 

 


Top