РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 4, Юни 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 4, 2011 > Ритал



Ритал, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Ритал



HD таблата на Rittal отличени сьс сертификат "Hygiene-Tested" Серията табла на Rittal HD (хигиеничен дизайн) получи "BG-PRUFZERT" - отличие от Германската здравна асоциация като свидетелство, че е здравословен и безопасен за употреба продукт. Докладът относно проведения тест описва как "Компактните HD табла са подходящи за инсталация на електрически компоненти в хранително-вкусовата промишленост и са устойчиви на почистване с дезинфекционни средства, каквито обикновено се използват в промишлеността. Също така предпазват от проникване на микроскопични твърди частици (напр. прах) и защитават оборудването от обливане със силни водни струи (категория на защита IP66)." Терминът "Хигиенен Дизайн" обхваща цялостни промени по отношение на дизайна на индустриалните табла с цел да се избегнат евентуални неблагоприятни условия, които биха представлявали потенциален риск за поддържане на чистотата. Rittal HD таблата са предназначени да премахнат някои от тези опасности, оказващи негативно отражение върху производството в хранително-вкусовата промишленост. Висококачествената неръждаема стомана и антибактериалното силиконово уплътнение не оставят шанс за задържане на използваните суровини. Във формата на таблата липсват отсечени ръбове, трудно достъпни точки и стандартни ключалки, които могат да се запушат. Повърхностите на HD серията са заоблени, гладки и лесни за почистване. Наклоненият под 30° покрив не позволява задържане на вода и елиминира възможността да се използва като поставка на материали или стоки, които след време да корозират върху таблото. С помощта на неръждаеми нивелиращи крачета (от 120 до 175 мм.) и планки за отстояние (от 50 до 300 мм.) между таблото и стената се избягва наличието на недостъпни за почистване места. За тези табла Ритал предлага и разработени специално за тях щуцери, които също са обозначени с термина "Хигиенен Дизайн" и притежават защита IP 68 (5 бара, 30 минути) към EN 60529/09.2000 и IP 69K to DIN 40050-9. За разлика от обикновените, тези щуцери ефективно предотвратяват натрупването на вредни микроорганизми, благодарение на по-гладката изолирана външна повърхност. Също така разполагат с три изолиращи уплътнения в предната част, които ги правят силно устойчиви при почистване с високо налягане. Предлагат се също и с EMV защита за чувствително оборудване. Подходящи са за употреба в следните сектори: производство и пакетиране на храни, напитки и тютюневи изделия, технологии с извънредно чисти производства (напр. фармацевтични), био-технологии и химическа промишленост. Задължителна основа за сертифициране с "Хигиенен Дизайн" е 9-та Наредба към закона за германската техника и безопасност на продуктите, който съответства на европейската Директива за техника 98/37/ЕО (общи хигиенни изисквания, отнасящи се до проекти за хранително-вкусовата промишленост и машини) в приложение 1, подточка 2.1. Също така допълнително по DIN EN ISO 14 159 и документ 13 на EHEDG (Европейски Хигиенен Инженеринг & Дизайн), хигиенно проектиране на оборудване в табла с директна обработка, която беше разработена в сътрудничество с 3-А и NSF International. Таблата на Rittal серия HD удовлетворяват максимално тези дефиниции в съответствие с DIN EN 1672-2:2005 и се нареждат в одобрени табла за инсталация в хранително - вкусовия сектор. Ритал ЕООД 1592 София, бул. Искърско шосе №7 жк. Дружба-1, Търговски комплекс „Европа" тел /факс: +359 (2) 889 0055, 889 0056, 979 4983 е-mail: office@rittal.bg, web: www.rittal.bg

Top