РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 8, Ноември 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 8, 2011 > РиталРитал, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 8, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ РиталРитал Ri4Power Mодулно решение за включващи / изключващи устройства за Системата Ri4Power предлага една гъвкава композиция, доказала се в приложенията за моторен контрол, чрез възможността за индивидуално проектиране на всеки модул с цел постигане на оптимално удобно и надеждно решение. Тя е АСТА типово тествана както като форма 1, така и в по-високите форми 2/4 и позволява разпределението на електро енергия за товари до 5500 А. Напълно сертифицирана в съответствие с IEC 60439 част 1, Ri4Power гарантира най-висока степен за безопасност за електроразпре- деление. В основата на архитектурата стои осемкратно сгънатия TS 8 про- фил проектиран като модулна универсална платформа, приложима еднакво добре както за индустрията, така и за ИТ сферата. По този начин потребителите могат винаги да се базират на една единна платформа и на един богат набор от аксесоари. Така се получава търсената ефективност - висока степен на гъвкавост, бърза инста- лация, висока надеждност и качество. Частичните врати могат да бъдат от 150 до 2 000 мм. Отделения- та притежават вътрешен интериор, позволяващ вътрешното про- странство да е оптимално адаптирано към специфичните изисква- ния за функционалността на комутационната апаратура. Тази нова концепция за инсталацията, позволява да се инсталира оборудването само с няколко операции. Ri4Power системата се отлича- ва с лесно планиране, опростена работа, бърз монтаж и висока степен на модулност. По този начин предлага икономичен под- ход към ниско волтажното елек- троразпределение. ниско напрежение Ритал ЕООД Адрес: София, бул.”Искърско шосе” №7, жк.”Дружба”-1 Търговски комплекс „Европа” , П.К. 1592 Тел: +359 (2) 4390550, 889 0055, 889 0056, Факс: +359 (2) 4390659 е-mail: office@rittal.bg, Web: www.rittal.bg

Top