Ритбул изнесе част от дейността си в РИТАЛ

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2008

От началото на тази година фирма Ритбул изнесе част от дейността си в ново дружество, което ще оперира на българския пазар под наименованието РИТАЛ, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Юлиан Божков, управител на дружеството. Предмет на дейност на новата фирма ще бъде търговия с продуктите на едноименната немска марка RITTAL, позната на нашия пазар като производител на електрически табла за ниско и средно напрежение, клемни кутии, комуникационни рак-системи, шинни системи за силови разпределителни табла, еврокасети за вграждане на платки и информационни терминали и пултове. "Създаването на новото дружество се наложи в отговор на нарастващите пазарни предизвикателства и с цел подобряване на работата и по-доброто техническо обслужване на клиентите", коментира основанията за юридическото разделяне на дейността на Ритбул г-н Божков. "В плановете на новосъздадената фирма за настоящата година е залегнало увеличаване на пазарния й дял, както и утвърждаване на нови продукти и решения като RiMatrix 5, Ri4Power, RiLine 60 и други", заяви в допълнение Юлиян Божков.
Top