Rockwell Automation разполага с богат опит в газовата индустрия

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2013

Като лидер в автоматизацията Rockwell Automation е натрупал богат опит в нефтодобивната и газова индустрии, давайки на своите клиенти необходимата информация и стабилни решения за всеки проблем, свързан с този отрасъл.

Газопреносните компании предлагат на своите клиенти транспортни услуги с едни от най-ниските разходи в света. Хората, запознати с тази промишленост, са наясно, че безопасното транспортиране на огромно количество течности и газове на хиляди мили и на ниски цени не е никак проста задача.

Rockwell Automation е запознат с това предизвикателство и има дълга история с решаването на този проблем, като удовлетворява и надминава очакванията на клиентите.

Решенията на Rockwell Automation за автоматизация на помпена станция включват: плавно пускане и спиране на помпа, следене на налягането в тръбопровода и регулиране на дебита, моторни защити, както и отворена платформа за комуникация с данни от централизирани SCADA системи.

Решенията на Rockwell Automation за автоматизация на компресорни станции включват последователности за пускане и спиране на компресора, управление на скоростта на турбината или мотора, управление на налягането и потока, изчисляване компенсацията на потока по AGA 3, 7, както и защита на турбина/компресор от вибрации, температура, високо налягане, висока скорост.

Решенията на Rockwell Automation за автоматизация на вентилните станции включват интерфейс за измерване на температура, налягане и поток; инструменти за изчисляване на потока, състояние на блок вентили, състояние на изпълнителния механизъм, управление на клапите и отворена платформа за комуникация до централизирани SCADA системи.

Софтуерът за визуализация, представен от Rockwell Autоmation, дава възможност на операторите, персонала за поддръжка и инженерите да се запознаят с управлението на тръбопроводните линии. Със стратегията ViewAnywhere, представляваща последователна платформа за визуализация, позволява да се изгради система с много нива - от компактни операторски панели и локални HMI до напълно централизирана управляваща система.

инж. Милен Милев, управител на Ротек ООДКлючови думи: Ротек, Rockwell Automation, газова индустрия, SCADA системи, ViewAnywhereTop