Ротек: Иновативни решения на Rockwell Automation за управление на индустриални роботи

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2015

С напредването на технологиите и повишените изисквания за безопасност на работата в трудоемки отрасли, роботиката добива изключително важно място в съвременната икономика. Сложността на самия процес на проектиране на роботи често може да бъде пречка за постигане на икономии и очаквана ефективна печалба.

Чрез своята уникална система Integrated Architecture, партньорска програма PartnerNetwork, и повече от 100 години опит в индустриалната автоматизация, Rockwell Automation помага на OEM производители да се справят с предизвикателствата на интегрирането на роботите, така че да се опрости изпълнението на проекта и да се получи добра инвестиция за крайните потребители.

Rockwell Automation се ангажира да бъде значим доставчик на иновативни решения за индустриалната автоматизация и информационни продукти, като се фокусира върху компактен дизайн, намаляване времето на разработка и доставка, и същевременно подобрява ефективността на цялостното оборудване.

Предпочитано начало на интеграция е използването на plug-and-play технология, което означава свързване на роботите през EtherNet/IP с предварително определени софтуерни и сервизни интерфейси, които опростяват дизайна и експлоатацията на машината.

Системата на Rockwell Automation - Integrated Architecture, позволява да се използват общи компоненти и инструменти за автоматизация, за мащабиране на приложения за роботиката, независимо от размера или сложността. Това води до по-бързо интегриране на роботи, намаляване размера на машината, подобряване на достъпа до информация в реално време, както и понижаване на общата себестойност.

Със системата Integraled Architecture може многократно да се използват решения за управление и дизайн, както и готови подпрограми или тагове за по-бързо конфигуриране и интегриране на роботи. Използването на един софтуер Studio 5000 с вградени Multi-Axis Coordinated Motion Instructions – готови кинематични инструкции за изчисляване на позиция и преобразуване на движение за управление на роботи, осигурява функционалност и точност на движение.

Използването на общи компоненти и многократно използваеми инструменти на Integrated Architectuгe позволява да се съобразят хардуерът и софтуерът с потребностите на всяко приложение за управление на роботи и води до намаляване размерите на съответната машина/линия. Независимо дали се интегрират роботи в съществуващо оборудване, или се променят мащабите на управление и информационната платформа, Rockwell Automation предлага широка гама от средства и възможности за постигане на изискванията за висока производителност.

Подобряване на достъпа до информация в реално време
Чрез системата се осигурява лесна интеграция на роботи чрез комуникация по EtherNet/IP и обща среда за управление и визуализация. Системата гарантира достъп до конфигурационни параметри в програмна среда, която е позната на оператора и на персонала по поддръжката. Автоматично генериране на тагове и променливи онлайн се споделя с визуализиращата и информационната системи на предприятието.

Постигане на по-ниска себестойност
Използват се уникалните възможности на Studio 5000 за модулнo програмиране и разбивка на програмата на ключови области за контрол. Потребителски генерирани профили за движение осигуряват гъвкавост и покриване на изискванията на крайния потребител.
Системата Интегрирана Архитектура на Rockwell използва общи управляващи устройства с обща развойна среда, което намалява разходите по обучение на персонала, резервни части и поддръжка.

Много ОЕМ производители и фирми, разработващи роботи, стандартизират продукцията си с управляващата Logix платформа на Rockwell Automation, защото тя е позната на техните инженери и персонала по поддръжката.

Rockwell Automation работи в тясно сътрудничество с OEM производители, за да се определи най-добрият подход на интеграция на роботите към останалите приложения в предприятието.

Стандартизирани мрежови услуги като Common Industrial Protocol (CIP) Motion, CIP Safety и CIP Energy осигуряват обща методика за координация на времето и енергиен мониторинг в цялата машина или производствена линия.

Милен Милев,
управител, РотекКлючови думи: Ротек, Милен Милев, Rockwell Automation, Integrated Architecture, Studio 5000Top