Рекламни публикации на Ротек

Начало > Рекламни публикации на РотекРотек

РОТЕК

20 години експертен опиткоректност професионализъм! Интегрирани, интелигентни решения при прои3водствотона машини и линии 3а ХВП от Rockwell Automation

RAPID Line lntegration - софтуер, осигуряващ rъвкав подход при интегриране на производствените линии.Общ интерфейс на оборудването позволява на потребителите да конфигурират, контролират и анализиратпроизводителността на линията директно от операторска станция, SCADA система или ... още

Ротек

iTRАК® интепиrентна емаема за независимо nозициониране

• iTRАК® - модулна, мащабируема система за независимо и

синхронно уnравление по скорост и позиция на множествомагнитно задвижвани каретки - до 96;

• iTRАК® - комбинира линейно и ротационно движение,хоризонтално, вертмкално и изnравено разположение;

•iTRАК® - постига се движение с висока скорост идинамика - до ... още

РОТЕК
Индустриална автоматизация от Allen-Bradley Нови продукти, нови технологии, нови възможности! Висок клас програмируеми логически контролери ControlLogix Многопроцесорна система (до 32 процесора), комуникационни, входно/изходни и специализирани модули без ограничение (128000 цифрови I/O, 4000 аналогови I/O), до 16Мbyte памет Управление на непрекъснати/последователни процеси: • програмиране чрез функционални блокове; • интегриране управлението на производствените процеси със системата за сервизно обслужване ... още
РОТЕК
Индустриална автоматизация от Allen-Bradley Нови продукти, нови технологии, нови възможности! Висок клас програмируеми логически контролери ControlLogix Многопроцесорна система (до 32 процесора), комуникационни, входно/изходни и специализирани модули без ограничение (128000 цифрови I/O, 4000 аналогови I/O), до 16Мbyte памет Управление на непрекъснати/последователни процеси: • програмиране чрез функционални блокове; • интегриране управлението на производствените процеси със системата за сервизно обслужване ... още

Фирмени публикации на Ротек
Top