РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специален брой: Пазарът на металорежещи и металообработващи машини в България, 2019 > РЕКЛАМИ В Специален брой: Пазарът на металорежещи и металообработващи машини в България, 2019 > РотекРотек, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Пазарът на металорежещи и металообработващи машини в България, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ РотекiTRАК® интепиrентна емаема за независимо nозициониране

 

• iTRАК® - модулна, мащабируема система за независимо и

синхронно уnравление по скорост и позиция на множество
магнитно задвижвани каретки - до 96;

 

• iTRАК® - комбинира линейно и ротационно движение,
хоризонтално, вертмкално и изnравено разположение;

 

•iTRАК® - постига се движение с висока скорост и
динамика - до 7 м/сек.;

 

• iTRАК® - nредефинирани софтуерни профили, осиrуряват
невероятна гъвкавост на nроизводството;

 

• iTRАК® - елементите се конфиrурират сnоред изискванията на
всяко конкретно nриложение.


MagneMover®Lite/QuickStick®/НТ
Система за междуоперационен транспорт до 2 км

 

• ММ LITE - бързо, точно придвижване и позициониране
на леки товари до 5 кг., вградени изключватели;

 

• ММ - независимо управление на движението,
уникални идентификатори за проследяване;

 

• ММ - висока надежност без механични предавки и
външни сензори, вградена функция против сблъскване;

 

• ММ - само с една команда Fire & Forget прецизно
се доставя товара до местоназначението;

 

• ММ QuickStick®- полезен товар от 5кг до 4500кг,
скорост 3,5 м/сек.

 

РОТЕК

 

The iTRAK@ lпtelligent Track System и MagneMover LITE/QuickStick
Увеличена производителност - нод 50%, бърза пренастройка на продукта,
намален размер на машината, лесна периодична поддръжка.

 

WWW.ROTEC.BG
6000 Стара Загора, бул. "Славянски" 47, ет. З
тел./факс: 042 603 291
e-mail: home@rotec.bg


Top