РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специален брой: Хранително-вкусова промишленост в България, юни 2020 > РЕКЛАМИ В Специален брой: Хранително-вкусова промишленост в България, 2020 > РотекРотек, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Хранително-вкусова промишленост в България, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ РотекРОТЕК

20 години експертен опит
коректност професионализъм!

Интегрирани, интелигентни решения при прои3водството
на машини и линии 3а ХВП от Rockwell Automation

RAPID Line lntegration - софтуер, осигуряващ rъвкав подход при интегриране на производствените линии.
Общ интерфейс на оборудването позволява на потребителите да конфигурират, контролират и анализират
производителността на линията директно от операторска станция, SCADA система или отдалечен достъп
чрез IIоТ и облачна архитектура.

Kinetic VPH hygienic servo motors
Н овите VPH серво мотори нaAllen-Bradley за силно
замърсени зони, подходящи при производство на храни

CompactLogix 5380 & Kinetix 5700 EtherNet/IP
Нова многоосова управляваща серво система с вградени
функции за безопасно, бързо и точно движение.
Лесна интеграция и управление на роботи.

Използване на технологиите "Изкуствен интелект",
"Добавена реалност" и 30 емулация революционизира
начина на разработка и тест на машини и линии за ХВП
преди да е започнало реалното изпълнение на проекта.

iTRAK 5730- Гъвкави, модулни решения
Магнитно задвижвани колички с индивидуално
управление и висока скорост намаляват из носването на
машината, повишават енергийната ефективност и
позволяват бърза и лесна смяна на произвежданите артикули.

WWW.ROTEC.BG
Стара Загора
бул. "Славянски" 47,
тел.: +359 42 603 291
e-mail: home@rotec.bg


Top