Ротек предлага честотни регулатори PowerFlex, серия 750 на Allen-Bradley

АвтоматизацияСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 4, 2014

Новото поколение задвижвания за асинхронни двигатели PowerFlex, серия 750 на Allen-Bradley са резултат от непрекъснатото усъвършенстване на възможностите на честотните регулатори, за да отговорят на широкия диапазон от изисквания за различните приложения без допълнителен разход за специално изпълнение или програмиране, както и на новите изисквания за безопастност и защита на оборудването.

Разширява се работният обхват, алгоритъмът на управление, добавят се защитни и логически функции, използват се модули за безжична комуникация. Това води до по-рентабилно и гъвкаво използване на задвижванията PowerFlex във всички сфери на индустрията.

PowerFlex 755 e разработен на базата на водещата FORCE технология на Rockwell Automation за прецизно и независимо моделиране и управление на скоростта, позицията, момента. Подходящ е за управление на подемно оборудване, металоформиращи преси, петролни сондажни помпи, миксери, центрофуги, мелници за инертни материали и др.

PowerFlex 755 се произвежда за управление на асинхронни двигатели от 0.75 до 1500 kW за напрежение от 400 до 690 V AC с изходна честота от 0 до 650 Hz. Модулната архитектура осигурява 5 слота за избор на най-подходяща конфигурация чрез добавяне на допълнителни модули за управление, комуникация, входове/изходи, обратна връзка или защитни функции.

Постигането на независимо управление на скорост, позиция и въртящ момент се осъществява чрез избираем алгоритъм на управление - с фиксирана V/Hz характеристика, векторен контрол със и без обратна връзка по FORCE технология за висока точност на регулиране в широк честотен диапазон, безсензорно векторно управление и управление на AC серво двигатели.

PowerFlex 755 имат вградени защитни функции Safe Torque Off (EN 954-1 Cat. 3) и Safe Speed Monitor (PLe/SIL CL3 Cat. 4) и могат да се използват при изграждане на системи с висока степен на сигурност и осигуряване на надеждно изключване на машината при възникване на рискова ситуация. Функцията Safe off се активира или от включване на защитно устройство, или чрез стоп сигнал от машината.

Тя спира честотния регулатор и изключва съоръжението преди да се е повредило, предупреждава за рискова ситуация и не позволява повторно стартиране на двигателя преди отстраняване на причината за спирането. Това оптимизира работата на честотното управление и удължава живота му.

PowerFlex 755 може да работи съвместно с други защитни устройства - релета и защитни контролери, за осъществяване на защита от по-висока категория (изключване на захранването на двигателя моментално или спиране и след това изключване на захранването).

Други важни предимства на задвижванията PowerFlex 755 са: превантивна диагностика (следи състоянието на охлаждащия вентилатор и релейните изходи); вграден DeviceLogix (управлява изходите на регулатора и обработва данните за неговото състояние при загуба на комуникация с PLC, позволява независимо от системата допълнително логическо управление); интеграция в Logix среда (автоматично конфигуриране на устройствата, Add-on профили и вградени инструкции в софтуерния пакет Studio 5000).

Комуникацията се осъществява по Common Industrial Protocol, включващ DeviceNet, ControlNet и EtherNet/IP. Регулаторите имат вграден Ethernet порт (PowerFlex 755) за конфигуриране, управление и архивиране на данни. Безжично управление на PowerFlex е възможно благодарение на новите вградени безжични интерфейсни модули (WIM), като достъпът до параметрите на PowerFlex се извършва безжично от PC или Pocket PC чрез Bluetooth или безжичен EtherNet/IP, без да е необходимо отваряне на кутията на регулатора.

Милен Милев, управител на фирма РОТЕК

ЕКСКЛУЗИВНО

Top