РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специално: Индустриални компоненти, 2009 > РЕКЛАМИ В Специално: Индустриални компоненти, 2009 > РОТЕКРОТЕК, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специално: Индустриални компоненти, 2009

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ РОТЕКИндустриална автоматизация от Allen-Bradley Нови продукти, нови технологии, нови възможности! Висок клас програмируеми логически контролери ControlLogix Многопроцесорна система (до 32 процесора), комуникационни, входно/изходни и специализирани модули без ограничение (128000 цифрови I/O, 4000 аналогови I/O), до 16Мbyte памет Управление на непрекъснати/последователни процеси: • програмиране чрез функционални блокове; • интегриране управлението на производствените процеси със системата за сервизно обслужване и използването на резервни части; • “on line” разширяване на системата и замяна на модули под захранване; 1756-L63S GuardLogix процесор, с добавени функции за управление на системи за сигурност по изискванията на сертификат TUV, SIL 3; Logix-XT - Подходящи за управление в екстремни условия на експлоатация с широк температурен диапазон от -20° до 70°С, отговарящи на всички международни стандарти за защита от атмосферни влияния, вибрации и електромагнитни влияния; CompactLogix Мощно CPU с вграден коопроцесор с до 928 DC I/O, 232 An I/O, 2Mbyte потребителска памет, управление до 8 оси чрез SERCOS интерфейс; • 1768-L45 - директно серво управление по 8 оси; • вградени 42 “motion” инструкции, работа с “motion” параметри; Подходящи за управление на роботизирани линии, инструментална екипировка и складови стопанства, пакетиране, обработка и сортиране на материали; GuardLogix L43S – контролер със защитни функции с EtherNet/IP комуникация CompactLogix 1769-L23x - вградено захранване, сериен и EtherNet порт, 16 цифрови входа, 16 цифрови изхода, 4 ан.входа, 2 ан.изхода и 4 бързи брояча (250KHz). Серия микро контролери - MicroLogix 1100, 1200, 1400, 1500 MicroLogix 1400 • вградени 32 цифрови входа/изхода, 4 ан. входа и 2 ан. изхода; • шест 100kHz високо скоростни броячи и три 100kHz PTO/PWM изходи; • поддържа до 7 разширителни модули; • 10 Kb памет за потребителска програма и 10 Kb за данни; • до 128 Kb за архивиране на данни и 64 Kb за рецепти; • LCD дисплей за съобщения, диагностика и данни; • три вградени комуникационни порта (RS-232/RS-485 и EtherNet/IP); Нови входно/изходни модули за микро контролери: • 32 цифрови входа и 32 цифрови изхода - за разширяване на входно/изходните възможности на системата, намаляване броя на модулите и редуциране на вложените средства; • 8 универсални аналогови входа - за измерване на ток, напрежение, температура (с термодвойки и резистивни датчици); • 8 аналогови изходи с избираем формат на изходното въздействие и висока резолюция до 16 бита; • модули за серво управление на 2 оси с линейна и кръгова интерполация Функционални предложения за визуализация PanelView Plus Compact: • 4, 6 и 10 инча, цветни, монохромни, с цифрова клавиатура или сензорен екран; • за връзка с един контролер (CompactLogix, ControlLogix, MicroLogix); • за малки приложения до 25 екрана и 200 аларми; • програмиране с FactoryTalk View Studio; • вграден сериен и EtherNet порт, USB и Compact Flash интерфейс. PanelView Plus Component: • За визуализация при локално управление с контролери MicroLogix и SLC 500; • 2, 3, 6 и 10 инча с разделителна способност до 640х480 пиксела; • цветни, монохромни, с цифрова клавиатура или сензорен екран; • комуникация през RS232, RS485, Ethernet и два USB порта чрез стандартен web browser (Microsoft Internet Explorer); • лесно изграждане и редактиране на HMI приложения чрез вграден в панела софтуер и емулатор за предварително тестване на приложението; • връзка с контролери на други производители по Modbus, Modbus/TCP. Честотни регулатори серия PowerFlex Възможност за локално и разпределено управление в мрежа на двигатели от 0.2 kW до 2300 kW / до 690V, значителна икономия на електроенергия, гъвкаво управление и високи експлоатационни качества PowerFlex 4М - от 0,2kW до 11kW / до 480V, директна замяна на контактори и съществуващи софтстартери, компактни размери, нов дизаин с възможност за бързо опроводяване, вграден ЕМС филтър; PowerFlex 755 - от 7,5kW до 250kW / до 400V AC (540V DC Input), ново поколение честотни регулатори с вградени DeviceLogix Control и “Safety” функции за интелигентно и безопасно самостоятелно управление и контрол състоянието на честотния регулатор. При загуба на комуникация с PLC - до 90 блок-инструкции, за гъвкаво регулиране, адаптирано към съответното приложение. Диагностика на състоянието - следи състоянието на охлаждащия вентилатор и релейните изходи. Може да се програмира отчитане на работните часове на лагерите на машината или двигателя и извеждане на предупредителни съобщения. PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drives - от 150kW до 25 400kW / до 6600V Direct to Drive™ технология за директно управление на нови и употребявани асинхронни и синхронни двигатели без входен трансформатор, намалени разходи, компактен дизайн - до 50% по-малки габарити, до 70% по-лек от други инвертори за СН. Висока енергийна ефективност, възможност за пуск на големи товари при малък капацитет на захранващата мрежа. Комплексна защита на двигателя от пренапрежение, късо съединение, при нарушени параметри на захранването, ток на утечка и други. Интелигентни серво задвижвания с Ethernet/IP и SERCOS комуникация Модулни многоосни сервосистеми • 32 оси на 1 процесор, до 32 CPU в система; • “Plug and play” технология позволява автоматично разпознаване и настройка на мотори/енкодери; • комуникация по SERCOS оптична мрежа или EtherNet/IP; • прецизно управление с широколентов усилвател; • вградени “motion” инструкции, линейна и кръгова интерполация по 3 оси, графичен редактор на траектория, графична диагностика; • Kinetix 6500 с вградени функции за защитно управление на серво двигатели и защита на персонала (Safe-Off, Safe Speed) и Ethernet комуникация; Kinetix 2000 - от 0,3 до 3kW, от 1,0 до 9,5А Kinetix 6200, Kinetix 6200 - от 1,2 до 22kW, от 3,7 до 34А 195-265Vac 3ph, 324-528Vac 3ph Kinetix 7000 - от 22 до 112kW, 380-480Vac 3ph, 450-750Vdc (regenerative power supply) Ultra 3000, Ultra 5000 -Интелигентни, програмируеми серво регулатори, за интегрирано или самостоятелно управление на една ос. Вградени цифрови и аналогови входове/изходи и сериен интерфейс, опция DeviceNet интерфейс за изнесено управление от контролер. Kinetix 300 - за самостоятелно серво управление на една ос по EtherNet/IP Сензори, защитна и комутационна апаратура Компактен “Safety” контролер SmartGuard 600: • 16 входа, 8 изхода, 4 импулсни тестови изх.; • поддържа DeviceNet за връзка със стандартни управляващи системи и CIP Safety DeviceNet за комуникация със защитни изнесени входове/изходи; • USB port за конфигуриране и програмиране; Самостоятелните програмируеми “Safety” контролери GuardPLC 1600, 1800, 2000 комуникират със стандартните управляващи системи чрез Safety EtherNet/IP; CompactBlock Guard I/O - 1791ES-IB8XOBV4, 1791ES-IB16 (EtherNet/IP комуникация); Сигнални защитни релета • вграден LCD дисплей, защита на настройките; • монитор на тока - следи за min/max на тока; • монитор на фазите - следи отпадане, дебаланс или реверс на фази, ниско/високо напрежение; • защита на двигателя от прегряване; • монитор на посока на въртене на двигателя; GuardShield PAC - светлинни бариери с един или няколко инфрачервени лъча, защитаващи точка, периметър или област; Лазерен сканер SafeZone Multizone с ъгъл на сканиране 190°, две конфигурируеми зони на защита, диагностичен дисплей, избираема резолюция; Индуктивни, капацитивни, оптични, ултразвукови сензори, крайни изключватели - стандартни и “Safety”.

Top