Rutronik формира направление „LED светлинни решения”


На 24 ноември т.г. Rutronik Elektronische Bauelemente официално оповести намерението си да създаде ново направление в своята дейност, изцяло фокусирано върху LED осветлението. Така наречената „Lighting Solutions Division” ще предлага не само компоненти и поддръжка на приложенията, но и завършена LED концепция, която включва проектиране, оразмеряване, подбор на подходящи осветителни тела, инспекция на обектите и други. „Новото направление в дейността ни ще допълни търговията с оптоелектронни компоненти. От сега нататък, местните власти и обществени институции, инженерингови и проектатски бюра, както и фирмите, ще имат достъп до професионална информация за светлотехническото проектиране, архитектурното осветление и законовата рамка в областта, предоставена от специалистите на Rutronik”, заявиха от компанията.
„Новосформираният екип е съставен от експерти в областта на светлинния дизайн във всички сфери на интериорното и екстериорно осветление, както и инженери със специални познания по отношение на нормативната база, светлотехниката, софтуерните продукти в областта, инсталационните изисквания и др. По този начин ще предложим на своите клиенти комплексно решение за осветление, което далеч надхвъря традиционната оферта на електронните дистрибутори”, коментира Маркус Крейг, маркетинг директор в Rutronik.ВОДЕЩИ СТАТИИ
Съвременни дисплеи

Съвременни дисплеи

Статията е посветена на новостите в технологиите и елементната база при дисплеите. Разгледани са основни видове дисплеи според структурата: течнокристални: с тънкослойни транзистори (TFT-LCD), графични, органични (OLCD), дисплеи с докосване ... още
Окабеляване на дейта центрове

Окабеляване на дейта центрове

Изготвянето на цялостна стратегия за полагане на кабелите за захранване и пренос на данни е от решаващо значение за осигуряване на непрекъсната работа, безопасност и ефективност на охлаждането ... още
Измерване на съпротивление

Измерване на съпротивление

Когато е нужно измерване на по-високи стойности на съпротивление над 100 Ω и не се изисква висока точност, може да се използва обикновен цифров мултимер, който работи на база метода на двата проводника ... още
Индустриални системи за смукателна вентилация

Индустриални системи за смукателна вентилация

Ефективността на улавяне на замърсителите от системите за локална смукателна вентилация зависи от дизайна на чадъра, ориентацията му спрямо източника на замърсяване и от параметрите на потока отработен въздух ... още
Енергийна ефективност при металорежещи машини

Енергийна ефективност при металорежещи машини

Потребителите на металорежещите машини са изправени пред сложното предизвикателство да оптимизират оперативните си разходи, непрекъснато инвестирайки в повишаване на качеството и производителността. Ето защо намаляването на енергийното потребление на такива машини е сред водещите стратегии за подобряване на ... още
Прътоподаващи устройства за стругове

Прътоподаващи устройства за стругове

Прътоподаващите устройства са популярно решение за повишаване степента на автоматизация на струговите операции. Те са икономична и ефективна възможност за подобряване на производителността, която освобождава операторите да се фокусират върху други области на производствения процес ... още
Интелигентно управление на индустриални двигатели

Интелигентно управление на индустриални двигатели

Концепцията за интелигентно управление на двигателите не е нова, но намира приложение във все повече процесни и производствени системи с популяризирането на технологични платформи като Industry 4.0, IoT и индустриалния Ethernet. ... още
Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблоните за измерване на заваръчни шевове (на англ. weld gauges) са средство за инспекция на заварените конструкции – важна стъпка по отношение на качествения контрол и гарантирането на надеждността на заварките ... още

Top