С.Д.Дизайн ООД осъществява проект в партньорство с Технически университет – София

Българската индустрияФирмени публикации • 28.11.2019

 

Дейностите включват научно индустриално изследване за проектиране на електронен цифров тахограф от второ поколение с подобрена защита и функционалност, интегриран в състава на интелигентна транспортна система (ИТС) за логистично осигуряване на транспортната дейност.

Проектът се реализира с помощта на Европейски фонд за регионално развитие с европейско и национално съфинансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 по процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации”.

В целите на проекта са заложени: създаване на иновативен продукт – интелигентен цифров тахограф и изграждането на решения за следващо поколение интелигентни транспортни системи (ИТС):

  • Свързване на интелигентния цифров тахограф към глобална навигационна спътникова система, вграждане в тахографа на устройство за връзка с цел ранно откриване от разстояние и интерфейс с интелигентни транспортни системи (ИТС). Това е икономически ефективен начин за автоматично регистриране на местоположението на превозното средство на определени пунктове в рамките на дневното работно време с цел подпомагане на служителите на контролните органи при проверки.
  • Ефективен обмен на данни чрез безжични технологии между превозните средства и транспортната инфраструктура.
  • Интелигентният цифров тахограф извършва разпознаване на водача и контрол на физиологичното му състояние с цел повишаване на безопасността на транспорта.
  • Интелигентният цифров тахограф дава по-пълна информация за състоянието на превозното средство и водача при движение и аварийни ситуации (удар, критични ъгли на наклон на превозното средство) благодарение на наличието на 3D акселерометър. Тази информация се предава към диспечерски пункт.
  • Осигурената гласова връзка с диспечерския пункт е от особено значение за бързината на реакция и взимането на адекватни решения относно управлението на транспортния процес, както и за решаване на възникнали критични и аварийни ситуации.
  • Разработено е иновативно решение за настройване и калибриране на цифровия тахограф без използване на скъпоструващо специализирано оборудване.

 

Прилагането на информационните и комуникационните технологии в сектора на автомобилния транспорт ще има значителен принос за подобряване на екологичните показатели и енергийната ефективност, за безопасността и сигурността на автомобилния транспорт, включително превоза на опасни товари, обществената сигурност и мобилността на пътници и товари, като в същото време ще гарантира функционирането на вътрешния пазар, както и по-високо равнище на конкурентоспособност и заетост.

 


 

 

 

За контакти:

Ръководител на проекта:

Димитър Пунчев

e-mail: Dimitar.Punchev@incotex.bg

www.incotex.bg

 

 


Вижте още от С.Д.Дизайн ООД осъществява проект в партньорство с Технически университет – СофияTop