С индустриалните си принтери и софтуерни решения Markem-Imaje правят автоматизираното кодиране на продукти по-лесно от всякога. И това не е всичко ...

МашиниФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 5/2021 • 28.07.2021

 

Справянето с различни предизвикателства е част от ежедневните процеси във всяко производствено предприятие.

С интеграцията на принтери Markem-Imaje обаче въпросът как ефективно, бързо и лесно да кодирате продукцията не стои на дневен ред. Техните системи са иновативни, икономични и с възможност за автоматизация. Освен това позволяват провеждането на ефективни промокодинг кампании с отпечатан уникален номер, код или символ на различно място на опаковката на продуктите.

Markem-Imaje е най-големият производител в света на решения за продуктова идентификация. Историята й започва в далечната 1910 г., а днес е утвърден лидер в доставката на индустриални принтери, сертифицирани консумативи за тях и софтуерни решения за автоматизация и оптимизация на процеса по кодиране - без значение на броя производствени линии и вида на продуктите.

Вече повече от 25 години Стабил Инженеринг е официален представител за България на Markem-Imaje, като прави нейните високотехнологични решения достъпни за българските производители.

Предлагат се термотрансферни, мастиленоструйни, лазерни, TIJ, Touch Dry® Hot Melt и Valvejet индустриални принтери, както и принтер-апликатори.

Мастиленоструйните технологии покриват най-широк спектър от приложения, като поставят високоскоростен безконтактен печат върху продукт, опаковка или етикет директно на поточната линия. Те са лесни за употреба, с възможност за самообслужване от клиента. Всеки следващ модел е с подобрени функционалности, по-достъпен за опериране и по-икономичен откъм разход на консумативи.

Термотрансферните принтери, от своя страна, осигуряват висококачествен печат върху гъвкави опаковки - фолио и етикети. Имат възможност за печат на голямо количество информация, баркодове и символи, с висока резолюция и на голяма площ. Именно Markem-Imaje е компанията, която налага тези решения в хранителната индустрия, и всички върхови постижения и иновации в тази сфера са нейно дело.

Безспорна тенденция в света на продуктовата идентификация е навлизането на лазерните принтери. Те са с приложение в различни индустрии, като работят с чиста технология, без необходимост от консумативи, а същевременно поставят перманентен печат. Не се нуждаят от поддръжка, почистване или смяна на мастило. Премахват необходимостта от спиране на линията за презареждане и почистване на принтерите и по този начин редуцират разходите.

Лазерното кодиране, както и автоматизацията на процесите по кодиране са инвестиция с гарантирана възвръщаемост за всяко производство.

Софтуерната платформа CoLOS® дава възможност за свързване на всички принтери Markem-Imaje в предприятието, без значение от техния брой, и лесно управление от едно-единствено място.

CoLOS® е гъвкаво решение, което увеличава продуктивността и ефективността на процесите по кодиране, като същевременно намалява човешкия капитал, необходим за работа с принтерите. Помага за правилното съхранение на информацията за отпечатваните кодове, едновременната промяна на данните и подаването им коректно към всеки от принтерите на поточната линия.

Дори когато се налага създаване и обработка на голямо количество информация и надписи с различно съдържание, които често се променят в течение на производствения процес, софтуерните решения на Markem-Imaje са незаменим помощник.

Платформата позволява достъп през различни мобилни устройства, а възможността за наблюдение на всички принтери в производството, събирането на информация от тях и изготвянето на доклади, помага на мениджърите да вземат важни управленски решения за оптимизация на процесите.

Софтуерът CoLOS® е незаменим при провеждане на промокодинг кампании, организирани често в хранителната индустрия и помагащи повишаването на оборота и разпознаваемостта на конкретен бранд.

За провеждането на подобна кампания се изисква сериозна подготовка на стратегическо и оперативно ниво. Всеки отпечатан код трябва да е уникален, а нивото на упражняван контрол е по-голямо, с цел избягване на грешки и плавно протичане на кампанията.

В зависимост от изискванията на клиента и спецификата на промоцията софтуерните решения и системи за печат на Markem-Imaje се конфигурират така, че да отговарят на всички условия. Позволяват лесно и сигурно отпечатване на уникални кодове (букви и цифри) и наградни символи върху опаковка, под етикет, под капачка, от вътрешната страна на фолиото, на скреч карти и т.н.

Вече 15 години Стабил Инженеринг помага на българските и чуждестранни предприятия да провеждат ефективни маркетингови промокодинг кампании. Осигуряват техническо съдействие и отдават под наем необходимите принтери, хардуер и софтуер на Markem-Imaje за периода на кампанията.

Предварително генерираните уникални кодове или наградни символи се подават последователно и се отпечатват в реално време, като системата за печат на промокодове може да се интегрира директно на пакетиращата машина. В зависимост от това къде на опаковката, включително от външната и/или вътрешната страна трябва да се постави наградният символ, се използва термотрансферен, мастиленоструен или лазерен принтер, съвместим с платформата CoLOS®. Изключително ценно е, че няколко различни машини могат да се свържат към единна база данни с цел централизиране на информацията. Всички отпечатани кодове биват регистрирани и архивирани, за да е лесна проследимостта им в цялата логистична мрежа.

Освен всичко това, CoLOS® дава възможност за монтаж на система за визуален контрол със сигнализация и отхвърляне на повредени кодове, както и защита против дублиране на кодове.

Възможността за наемане на оборудване или т.нар. outsourcing е световна тенденция, която благодарение на Стабил Инженеринг, може да тествате като модел на работа и във вашето предприятие.

Ако стартирате нова производствена линия, разширявате производствената си дейност или търсите повече гъвкавост, тогава можете да изнесете процесите по продуктова идентификация към външна фирма като Стабил Инженеринг.

По този начин не само се сдобивате с екип, който се грижи за вашето оборудване и операции, но също така интегрира необходимите софтуерни и хардуерни инструменти, осигурява необходимите консумативи, сервиз и поддръжка. За разлика от други компании, Стабил Инженеринг се ангажира също с достигането на определени производствени параметри съобразно ефективността на линията и търсената икономическа рентабилност.

Стабил Инженеринг може да постигне ефективност на принтери Markem-Imaje до 99%, като се ангажира с цялостна поддръжка на машините, фиксирано време за реакция и интеграция на допълнителни устройства за инспекция и контрол на качеството. Паралелно с това, предприятията запазват оперативните си разходи на възможния минимум.

Работейки по този модел, производствата имат възможност да бюджетират целия процес на кодиране като оперативни разходи (OpEX), а не като на капиталови разходи (CapEX) за закупуване на дълготрайни материални активи (ДМА), които обикновено са свързани с дълга процедура за одобрение на инвестицията.

Кодирайте с увереност и доверен партньор до себе си.

 


 

 

 

Пловдив - Централен офис
бул. Цариградско шосе 53
4006 Промишлена зона Изгрев
Тел.: +359 32 634 640
office@stabilengineering.com

www.stabilengineering.com

 

 

 

Top