РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 9, Декември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 9, 2010 > Сандвик БългарияСандвик България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 9, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сандвик БългарияПостигане на планираната Производителност чрез Автоматизация на процеси Безопастността, високата производителност и ниските производствени разходи при пробивни работи идват с автоматизираните процеси. Затова ние в Сандвик конструирахме Sandvik DL420-15C - подземна пробивна машина за дълги сондажи, която съчетава в себе си горните характеристики и всички съвременни изисквания и норми за безопастност на труда и опазване на околната среда. Клиентът може да избира между автоматизация при пробиване на единичен или всички сондажи, дистанционно управление от повърхността, както и много други. Новата Sandvik DL420-15C гарантира надеждно представяне, висока производителност и минимално отклонение при дълбоко пробиване за осигуряване на планирания добив в подземни условия. www.sandvik.com

Top