РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2011 > Сандвик БългарияСандвик България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сандвик БългарияБезопасност и продуктивност в едно Продуктите на Сандвик правят подземните изработки безпастно място за работа. Напредналите технологии, механизацията и автоматизацията осигуряват пълна надеждност при подземни условия на труд. Целия работен цикъл се извършва безопасно с минимално участие на оператор или автоматзирано според приложението. При разработката на продуктите винаги на първо място се взима предвид безопастността и производителността, които отговарят на нуждите на Вас - нашите клиенти! www.sandvik.com

Top