РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2011 > Сандвик БългарияСандвик България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сандвик БългарияОборудване за подземни рудници от Сандвик Сандвик притежава пълна гама от оборудване за подземни рудници и е единствената фирма в света която може да оборудва напълно всеки един подземен рудник с цялата необходима техника за разработка и добив на руда. След като гамата с оборудването е пълна това дава възможност да се погледне в бъдещето, където цикъла е затворен, процесите са автоматизирани и техниката работи почти или напълно без човешка намеса. Сандвик Аутомайн Сандвик Аутомайн е система за подобряване на безопастността и ефективността на подземните операции. Тя е отворена и гъвкава система, която би могла да се адаптира според уникалните особености на съответния подземен рудник. Как работи Аутомайн Системата позволява дистанционни операции и надзор от надземен контролен център над работещите под земята камиони и челни товарачи. Машините работят в зони които са изолирани от човешко присъствие. Зоните са изолирани чрез бариери с контрол на достъпа и ако се установи присъствие в зоните машините автоматично спират, което значително подобрява безопастността и контрола върху трафика, позволявайки едновременна работа на няколко машини в зоните. Движението и изсипването на материала са напълно автоматизирани, докато товаренето се извършва дистанционно. Един единствен оператор може да управлява до няколко машини едновременно. Почти всички модели камиони и челни товарачи на Сандвик могат да се оборудват с Аутомайн. Тя включва навигационна и видео система, която комуникира с другите машини и системата по безжична мрежа (WLAN). Това гарантира контрол на операциите в реално време. Използвайки Аутомайн се подобрява безопастността и условията на работа за персонала, използваемостта и наличността на оборудването, контрола върху операциите, който се извършва в реално време, а се намаляват престоя и разходите за поддръжка на оборудването. Сандвик Оптимайн Системата се разработва с помощта на външна софтуерна фирма, като това е бъдещето на подземните операции. Тази система ще бъде естествено допълнение и продължение на Аутомайн, но в същото време би могла да функционира и автономно. Тя ще събира информация в реално време позволявайки взимане на моментални решения и подобряване ефективността не само на машините, но на самите производствени операции, като постоянно анализира и сравнява постигнатата производителсност със планираната такава. Сама по себе си това е система която ще се адаптира към конкретни работни условия, осигуряваща постоянно и устойчиво подобряване на извършваните дейности и процеси. www.sandvik.com

Top