Sandvik Coromant, Симон Куплиен: Sandvik Coromant осигурява най-доброто преживяване на клиента

Инструменти, материалиФирмени публикацииСпециален брой: Металообработка • 25.08.2021

Sandvik Coromant, Симон Куплиен: Sandvik Coromant осигурява най-доброто преживяване на клиента | Инженеринг ревю, снимка 1

 

Симон Куплиенклъстер мениджър Middle Europe, пред сп. Инженеринг ревю

 

Световният лидер в металообработващата индустрия Sandvik Coromant прави значителни инвестиции в дейността си в Централна Европа. След решението за формиране на нов търговски клъстер Middle Europe, включващ пазари като Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, България и Адриaтика и поемането на ръководната роля на клъстера от Симон Куплиен, организацията централизира своите дейности в Централна Европа. Г-н Куплиен говори пред сп. Инженеринг ревю за промените в дейността на Sandvik Coromant в Централна и Източна Европа и плановете за бъдещето й.

 

Разкажете повече за новосъздадения търговски клъстер Middle Europe.

Регион Middle Europe включва някои държави, определяни като развиващи се икономики. Много от тях вече се отличават на световната сцена на производството и в този смисъл са важен пазар за Sandvik Coromant. Такава огромна възможност за развитие на бизнеса изисква персонализиран и ориентиран към клиента подход, който Sandvik Coromant се стреми да предостави – особено за високотехнологичните пазарни сегменти като самолетостроене и автомобилостроене.

 

Бихте ли обяснили как се извършва централизацията на функциите в Централна Европа?

Sandvik Coromant винаги е имала силна база в Централна Европа. Сега обаче правим промени за централизиране на функциите в региона. Ключова роля има инвестицията в нашия офис в Катовице, Полша. Сега инвестираме в ново звено там – център за обслужване на клиенти за по-широк географски регион, поставяйки Sandvik Coromant в центъра на клиентския пейзаж. Тази промяна включва реорганизация на търговските и обслужващите екипи за подобряване на обслужването на клиентите и сътрудничеството в дългосрочен план.

 

Каква е ролята на офиса в Катовице за клъстера MiddleEurope?

Катовице е перфектна локация за бизнес. Близо е до други европейски територии като Чехия, Словакия, Унгария, Румъния, България и държавите от Адриатика. Правим подобрения в сферата на обслужването на клиенти. Новият ни екип се състои от динамични хора, напълно обучени и подкрепени от съвременни ефективни технологии и дигитални инструменти.

 

Разкажете повече за пилотната инициатива.

Новото звено е първото от няколко такива, създадени да стимулират най-доброто преживяване на клиента. Това означава, че екипът, отговорен за Централна Европа, ще е по-добре оборудван за предоставянето на отлично обслужване. Тъй като Sandvik Coromant продължава да расте, поддържането на качествено обслужване на клиентите е от решаващо значение за организацията на глобално ниво.

Това ще бъде постигнато чрез инвестиции в нови технологии. Sandvik Coromant е високо иновативна компания – ние искаме екипите за обслужване на клиенти също да са. Пилотният проект цели да подкрепи съществуващия модел на продажби и обслужване. Бъдещият модел включва по-добро използване на дигиталните възможности и въвеждане на нови канали за комуникация като чат функция, така че да можем да предоставим по-бързо и ориентирано към клиента обслужване. Пътят пред нас е вълнуващ и сме щастливи да го извървим заедно с нашите клиенти.

 

Какви са бъдещите планове?

След тези промени планираме да разширим услугите, предоставяни от центъра на Sandvik Coromant в Катовице, който е място с установени традиции в обученията, споделянето на знания и изпълняването на съвместни проекти с наши клиенти, целящи повишаване на производителността при тях и въвеждането на нови и иновативни решения за по-добра ефективност. Центърът е създаден да предоставя практически опит от квалифицирани експерти при работа с най-съвременни машини и по-нататъшните инвестиции ще ни помогнат да се развиваме непрекъснато, за да предоставяме опита, от който се нуждаят нашите клиенти.

Целта е да обединим новото звено в Катовице и Центъра на Sandvik Coromant в централизиран хъб, за да привлечем повече клиенти от региона, включително и от пазари като България, Чехия, Словакия, Унгария, Румъния и Адриатика.

 

За повече информация посетете www.sandvik.coromant.com или ни последвайте в социалните медии.

 


 

 

 

 


Вижте още от Инструменти, материали


Top