РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2011 > СанимпексСанимпекс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СанимпексТрошачните инсталации на Fa. MLF Австрия се използват за преработка на каменен материал директно на обекта, както и за преработка на строителни отпадъци, съдържащи арматурно желязо. Заради високата степен на мобилност се постига висока икономическа ефективност, поради намаляване транспорта на материалите. Задвижват се с дизелов генератор 350 kVA или директно от мрежата. Съществени предимства на инсталациите са лесното им престанциониране, хидравличната система за нивелиране и отваряне на трошачката, както и безжичното дистанционно управление, чрез което се позиционират и привеждат основните команди към машината /без тази на гумен ход/. При трошене на установен материал инсталациите работят напълно автоматично. Управлението на подавания материал се осъществява от микропроцесора, който анализира моментното натоварване на трошачката и въздейства на инвертора, задвижващ вибро питатела.

Top