Сънлайт Индастриъл с пилотни проекти в общините

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 2, 2008

Слънчеви технологии за производство на електроенергия представи Сънлайт Индастриъл

В изпълнение на новата си пазарна политика Сънлайт Индастриъл насочи вниманието си към възможностите за изпълнение на проекти за повишаване на енергийната ефективност в българските общини. На 6 февруари т.г. в хотел Новотел Пловдив колегите от Сънлайт Индастриъл бяха домакини на семинар, посветен на комплексните решения за производство на електроенергия от слънцето. Гости на маркетинговата проява бяха представители на Община Пловдив, местното електроразпределително дружество - EVN, представители на бизнес средите от региона и специализираната преса. "Възможностите за финансиране на проекти, свързани с оползотворяване на възобновяеми енергийни източници, по линия на следприсъединителните фондове на Европейския съюз, откриха големи възможности пред българските общини за повишаване на енергийна ефективност. Тук сме, за да представим техническите решения и сериозния опит на Sunlight Industrial в изпълнението на подобни проекти. Намеренията ни са да реализираме някои пилотни проекти, с които да покажем на практика ползата от изграждането на фотоелектрически слънчеви системи", коментира специално за сп. Инженеринг ревю инж. Калин Иванов, управител на Сънлайт Индастриъл.

Слънчевата централа на Sunlight на остров Крит

Специално внимание в програмата на семинара бе отделено на слънчевата централа на Sunlight, изградена на остров Крит в Гърция. Централата е изградена и пусната в действие през 2000 г. Мощността й е 168 kWp. Слънчевата централа обхваща 2 520 фотоволтаични панела EUROSOLARE 67 Wp и 63 инвертора - SMA SB2500. Свързана е в паралел с гръцката електроразпределителна мрежа. "Основната цел на проекта за изграждане на тази слънчева централа е да се проследи пътят от проектирането, изграждането и свързването към мрежата на подобно съоръжение. По този начин става възможно да се идентифицират проблемните моменти в процеса и да се дефинират оптимални решения, които ще осигурят безпроблемна реализация на подобни проекти от Sunlight в бъдеще", заяви г-н Иванов. "Основните дейности, които компанията предлага в рамките на такъв проект, са - предпроектно проучване на терена, оценка на енергийните параметри, подготовка на документите за лицензиране и разрешителни, подготовка и подаване на документи в съответните административни служби, проектиране, строителство, доставка на оборудване, инсталиране, настройки, пуск и поддръжка на слънчевата инсталация", допълва той.

Информация в реално време за слънчевото поле

Слънчевото поле на Sunlight на остров Крит се използва и за тестване на разработените от фирмата системи за дистанционно събиране на данни (SUNRISE) и дистанционен визуален контрол (SUNVIEW), бе съобщено на семинара. "С помощта на тези две системи, от всяка точка с достъп до Интернет собственикът би могъл да получи пълна информация за техническите параметри на системата в даден момент, както и да види и чуе в реално време какво става на територията на полето. Във възможностите на системите е и да изпращат алармени сигнали при настъпването на аварийни ситуации", коментира г-н Иванов.

Освен слънчевата централа на остров Крит, Sunlight има и опит в изграждането на системи покривен и фасаден тип, съобщиха домакините на събитието. По време на семинара бяха показани снимки от Техническия университет в Атина, чиято фасада е облицована от Sunlight с фотоволтаични панели и произвежда електроенергия.

Представени бяха и други решения на Sunlight за захранване на обекти в райони без съществуващо електрозахранване, например системата APS, която представлява хибридно автономно захранване на консуматор, състоящо се от фотоволтаични модули, батериен блок и дизел генератор. "Това решение е алтернатива на често практикуваното в момента захранване от дизелгенератор на 24-часов режим на работа и е основно приложимо в областта на телекомуникациите. Икономията за клиента от използването на APS системата като алтернатива на дизелгенератора е над 50% в дългосрочен план при отчитането на необходимостта от замяна на оборудване след изтичане на оптималния експлоатационен срок", заяви Калин Иванов.
Top