САТ - завод Холсим, с. Бели извор

Начало > Автоматизация > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2012

Иновативна система за оползотворяване на твърди битови отпадъци
През септември 2012 г. официално бе открита безлюдна инсталация по проект "Екорек 2.0" – Иновативна система за нарязване, дозиране, транспорт и оползотворяване чрез изгаряне на твърди битови отпадъци", изградена на територията на циментов завод в с. Бели извор, Холсим (България). Тази инсталация дава възможност за увеличаване на обема на използваните горими отпадъци с близо 35 000 тона годишно. Общата инвестиция на проекта възлиза на 6,5 млн. евро, като 26% са финансирани от Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013".

При тази инсталация твърдите горими отпадъци пристигат сортирани и се разтоварват директно от камиони в складова шахта. Чрез автоматизиран, безоператорен грайферен кран входящите суровинни материали се подават към шредираща линия. Тя включва първично нарязване на суровината, прецизно транспортиране и автоматично премахване на материалите, които не са подходящи за изгаряне. Следва сепариране на феромагнитните частици от суровината. В края на линията материалът се нарязва вторично и той бива транспортиран чрез верижен транспортьор към складов бункер. След прецизно изземване и дозиране с точност килограми на час материалът се транспортира към главна горелка на пещта.

От изсипването на отпадъците в склада до подаването на горивото в горелката процеса е изцяло автоматизиран и се следи от дежурен оператор. Непрекъснато се следят качествените и количествените параметри на материала чрез инсталирани автоматични пробовземачи и прецизни датчици през целия му път и съхранение.

Проектът е базиран на участието на водещи европейски фирми като Siemens, Lindner, DiMatteo, Schenck, Scheuch, Simo CZ и др. В този проект за първи път фирма САТ е генерален изпълнител и реализира не само електроразпределението и автоматизацията, но и строителството, доставката и механичния монтаж на цялото технологично оборудване, предавайки обекта „до ключ”, спазвайки сроковете и изискванията за обекти, финансирани по европейски програми.

Проектът е продължение на вече изградените от САТ автоматизирани инсталации на територията на този завод за оползотворяването на отпадни автомобилни гуми, месокостно брашно и твърди горими отпадъци. САТ е изпълнител и на други екологично значими проекти за оползотворявне на отпадъци както в България, така и в чужбина: твърди отпадъци - "Холсим България - Бели Извор", "Холсим Сърбия - Нови Поповац", "Титан - Златна Панега Цимент"; отпадни гуми -  "Холсим България - Бели Извор", "Италцимент - Девня цимент", "Титан - Златна Панега Цимент".

Автоматизираните процеси и ангажираността на конкурентния бизнес при преработката на отпадъци са една голяма и постоянна крачка в процеса на екологичното опазване на околната среда.


Вижте още от Автоматизация


Ключови думи: автоматизация, проекти, индустрия, Райзинг БМС, Елиа, ПЛ Контрол, Йокогава, Ехнатон, САТ, Шнайдер ЕлектрикTop