Съвместен проект на SMC и ТУ-София

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2007

SMC България съвместно с катедра Автоматизация на дискретното производство към Машиностроителен факултет на ТУ-София изпълниха проект, включващ разработването на учебен стенд за нуждите на научната и образователната дейности в университета. "Стендът демонстрира предимствата на елементи с пневмо-хидравлично задвижване при изграждане на технически средства за автоматизация на дискретни производствени процеси. Основен акцент на проекта е да представи нагледно възможностите за енергоспестяване, които предлага използването на елементи с пневмо-хидравлично задвижване. Съвременните технически решения в областта на пневматично-хидравличните задвижвания осигуряват намаляване на разходите за енергия с от 30 до 50%, тъй като съчетават добре известните предимства на пневматичното и хидравлично задвижване", коментират от SMC България.

"Стендът ще бъде полезен както при подготовката на инженерни кадри, така и в научно-изследователската дейност на катедрата. Изпълнението на проекта е резултат от успешната дългогодишна съвместна работа между ТУ-София и SMC", заяви доц. д-р И. Малаков, зам. ръководител на катедра АДП и отговорник на лаборатория "Нискостойностна автоматизация на дискретното производство", където ще бъде внедрен стендът.Ключови думи: SMCTop