Съвместен семинар на ЕлНет и КИИП София

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2009

Представени бяха теоретични и практически насоки при проектиране на аварийно осветление и електроинсталации за работа в Ex среда


 На 23 юни т. г. фирма ЕлНет и КИИП София-град организираха семинар на тема: "Проектиране на аварийно осветление и на електроинсталации за работа в потенциално експлозивна атмосфера". Пред присъстващите проектанти от цялата страна бяха представени действащите европейски ATEX директиви и съответстващите им български наредби, както и Проектонаредба за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
"В новата проектонаредба са застъпени нормите и на двете действащи европейски ATEX директиви - ATEX 95 и АТЕХ 137. По отношение на електрически уредби и инсталации в помещенията и сградите се определят зони, разделени на три групи - с нормална пожарна опасност, с повишена пожарна опасност и взривоопасни зони. Изрично се регламентира, че в приложения, в които има опасност от прахова или газова експлозия, осветителите трябва да бъдат взривозащитени. Предявяват се изисквания към вентилационните инсталации в помещения, зони или съоръжения, в които при нормални експлоатационни условия или аварии е възможно възникването на опасност от експлозия", коментира инж. Димитър Беров. Лекторът формулира и отговорностите при проектирането на електросъоръжения за индустрията в условия на потенциално експлозивна среда. Също така той разясни практическите методи, използвани при проектиране в Ех-атмосфера.
Аудиторията бе подробно запозната и с начините за специфициране и поддръжка на Ex оборудване, подходящо за работа в потенциално експлозивна атмосфера, както и с неговите специфики в зависимост от характеристиките на Ex-атмосферата.
В семинарната програма специално внимание бе отделено и на особеностите при проектиране на аварийно и евакуационно осветление в сгради. Лекторът - инж. Георги Бинев, управител на ЕлНет, запозна проектантите с видовете системи за аварийно осветление, предлагани от ЕлНет. Разгледани бяха системи с автономно захранване и централни системи за аварийно осветление с различни функции, както и продуктите на основните чуждестранни партньори на компанията - CEAG, AWEX, NORKA, FHF и SILL.
Top