Съвместните ни първи десет - удар в десетката

Начало > Редакционен коментар > Сп. Инженеринг ревю - брой 8, 2007

Уважаеми колеги, приятели и почитатели от бранша на фирмите, предлагащи, проектиращи, внедряващи и поддържащи техника и технологии с индустриално приложение,

В ръцете си държите юбилейния брой на списание Инженеринг ревю. Точно преди десет години - през декември 1997 г., от печат излезе пилотният брой на списанието. И макар че от историческа гледна точка десетилетието е неголям период от време, всички ние, имащи шанса да трупаме професионален опит тези години в България, знаем каква огромна крачка успя да направи браншът през изминалия период. А с него и ние, следвайки неотлъчно развитието на технологиите и пазарните промени в страната. Защото списание Инженеринг ревю днес - с пъти по-голямо от първообраза си и убедени сме: четено, актуално и най-вече припознато от вас като списанието на индустриалния бранш, е резултат от съвместните ни усилия. И свидетелство за общия ни успех! На вас - като хора, проправящи пътя на съвременните технологии в индустрията, създаващи добавена стойност и блага, и на нас - като изразители на професионалните ви усилия инженерната професия да заеме подобаващото й се място в обществото и подпомагащи развитието на индустриалното общество у нас.

И понеже, независимо от различията си, всички инженерни науки са приложни и се базират на рационални закони, залагащи на взаимовръзката между количествени характеристики, нека разгледаме десетгодишната ни съвместна работа не в исторически, а в инженерен аспект. Някога в Древна Гърция бил създаден Питагорейският съюз. Основател на научно-философското учение била една от най-колоритните фигури в античния свят - човекът, над чиято прочута теорема залягат всички ученици. След десетилетията, които прекарал в изучаване на откритията на Египет и Персия, Питагор и съмишлениците му стигнали до заключението, че не е възможно едно нещо да бъде качествено определено, без да са установени и вярно изчислени количествените му характеристики. Опитвайки се да опишат природните закони, древните учени въвели система от десет числа. А десетката имала специален смисъл - била символ на завършеност. През следващите години й отредили важна роля и в научни, философски и дори религиозни учения.

Минали десетилетия, последвани от столетия, въведена била и десетичната бройна система, заела основополагащо място в инженерния свят. А днес, алегоричният смисъл на най-успешния проект, сделка и решение е "Удар в десетката". Напълно в духа на философията, която изповядваме ние - екипът на Инженеринг ревю - да продължим да правим списанието така, че заедно винаги да удряме в десетката!

инж. Амелия Стоименова,

главен редактор
Новият Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии/2024

Специален брой: Иновации за автомобилната индустрия - оборудване и технологии-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top