Съвременни осветителни решения за ХВП – част I

Начало > Осветление > 29.03.2017

Съвременни осветителни решения за ХВП – част I | Инженеринг ревю, снимка 1
Съвременни осветителни решения за ХВП – част I

Подобно на много други индустриални сектори, и в хранително-вкусовата промишленост се наблюдава все по-масов преход към светодиодно осветление поради множеството му предимства по отношение на енергийната ефективност и в пъти по-дългия му експлоатационен живот в сравнение с конвенционалните технологии.
LED осветлението е

подходящо техническо решение за ХВП
където осветителните тела и инсталации трябва да отговарят на стриктни норми и стандарти. Предприятията в този отрасъл покриват едни от най-строгите изисквания за опазване на общественото здраве и за безопасност на работниците. Наред с регулаторната рамка на национално ниво, действат и някои международни стандарти за осветление на обекти в ХВП, включително т. нар. NSF сертификат, който гарантира, че

съответният продукт е подходящ за използване при директен контакт с храни
Освен санитарните изисквания, осветителните системи е необходимо да са произведени в съответствие и с редица други регулации в зависимост от помещението, в което ще се експлоатират, и предназначението му. Много производители на пазара на LED осветление предлагат специални серии продукти в хигиенно изпълнение и притежаващи NSF и други сходни сертификати, специално разработени за приложения в ХВП. Осветлението за предприятията от тази промишленост най-често включва традиционни

осветители в индустриално изпълнение
като за конкретни зони със специфични функции и работни условия са задължителни например осветителните тела във взривобезопасно изпълнение. Една фабрика за производство на хранителни продукти обикновено се състои от различни типове обекти, включително: помещения за преработка, складиране, охлаждане, замразяване, пакетиране, чисти стаи, зони за разпределение, вътрешно транпортиране, съблекални, тоалетни, стаи за отдих на персонала и т. н. Осветлението за обектите, в които се работи с хранителни продукти, трябва да е подходящо за експлоатация в контакт с: мазнини, пàри, прах, мръсотия, технологични и отпадни води и други механични и химични агенти, като същевременно трябва да може да издържа на чести измивания с паро- и водоструйки под налягане и агресивни почистващи препарати.

Международният стандарт NSF-2
който се отнася до продуктите, използвани в ХВП, разграничава различните зони в предприятията в зависимост от степента им на директен контакт с хранителни продукти на: Non-Food Zone (зона без контакт с хранителни продукти), Splash Zone (зона без контакт с хранителни продукти, но подлежаща на почистване с паро- и водоструйки под налягане) и Food Zone (зона в контакт с хранителни продукти). Обикновено санитарните изисквания се отнасят само до осветителите, експлоатирани в обекти, в които се работи с хранителни продукти, а за останалите важат норми в зависимост от предназначението на обекта – влаго-, прахо-, взривозащитено изпълнение и т. н.

Светодиодните осветители, сертифицирани по стандарта NSF-2
се отличават със специфичен дизайн, като съществуват и съответните изисквания към използваните за изработката им материали и производствени технологии в зависимост от конкретната зона на експлоатация. Във фабриките за обработка на зърно например има зони с наличие на запалими прахообразни субстанции или газове, които създават опасност от пожар или взрив.

Таванният монтаж на осветители в обекти от ХВП
представлява предизвикателство, когато по тавана минава сградна инфраструктура (например тръби, кабели и т. н.) или има монтирано оборудване. В помещенията за студено съхранение или забразяване таваните обикновено са плътни и със специални дебели термоизолационни покрития, които ги превръщат в топлинни бариери. По-ниските тавани пък изискват осветители с по-широк ъгъл на светене за адекватно осветяване във вертикално и хоризонтално направление. Разнообразието от светодиодни осветителни тела на пазара, както и на широката гама монтажни елементи и възможности, позволяват реализирането на персонализирани осветителни проекти и за най-взискателните и специфични приложения.

Изисквания към осветлението в преработвателните обекти
За помещенията, в които се преработват хранителни продукти, са налице специфични изисквания към нивата на осветеност. Съгласно изискванията на IESNA (Асоциацията на специалистите по осветление на Северна Америка) например, нормите за осветеност на зоните, в които се инспектират хранителни продукти са в диапазона от 300 lm/m2 до 10 000 lm/m2. Зоните, в които се инспектират цветове, се осветяват с 1600 lm/m2, докато складовите помещения, халетата за овесване на продукти за сушене, пакетажните и помещенията за служители се нуждаят от 300 lm/m2.

Доброто цветопредаване на осветителните тела
също е от критично значение за помещенията, в които се извършва инспекция на продуктите и на цветовете, особено при месата. Ако, според нормите в САЩ, препоръчителнията индекс на цветодпредаване на осветлението за помещенията с общо предназначение е CRI 70, за гореспоменатите зони се изисква CRI 85.

В допълнение, стандартите за осветление в ХВП в много държави включват и набор от фотометрични спецификации за светлоразпределение при вертикално осветяване на работните помещения. Осветяването на вертикални повърхности трябва да е равно приблизително на между 25% и 50% от хоризонталното осветяване, както и да няма засенчване, което може да компрометира безопасността на критичните зони в предприятието.


Вижте още от Осветление


Ключови думи: хранително-вкусова промишленост, ХВП, светодиодно осветление, взривозащитено осветление, NSF сертификацияНовият Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо и устойчиво производство/2024

Специален брой: Продукти и решения за енeргоспестяващо  и устойчиво производство-2024

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

Top