Schneider Electric елиминира SF6 с новата технология AirSeT

ЕлектроапаратурaФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 8/2022 • 24.11.2022

 

Новата технология AirSeT, вложена в няколко модела комплектни разпределителни уредби (КРУ) на Schneider Electric, елиминира изцяло SF6 от разпределителните уредби средно напрежение. Тази стъпка по разработване и предоставяне на пазара на технология, алтернативна на SF6, е част от съдържащата множество компоненти цялостна програма за устойчивост на компанията.

Ключово в AirSeT e използването на пречистен въздух, от който в изключителна степен са отстранени всякакви замърсявания и фини частици, които са основен носител на риск в рамките на електрически уредби средно напрежение. Освен пълното изключване на отровни вещества и елиминирането на всички свързани с тях рискове, новите КРУ от серията AirSeT разполагат с пълни дигитални функционалности за комуникация, събиране на данни и дистанционно управление, което е изключително предимство при плановите ремонти и позволява минимални времена за поддръжка. Това гарантира не само сигурност и надеждност, но и безпроблемно внедряване в цялостни решения за интелигентни електроразпределителни мрежи, както и удобна съвременна поддръжка с превантивни анализи.

КРУ от серията AirSeT също така са обект на иновации в моторните задвижвания. Новата серия разполага с моторни задвижвания CompoDrive, изработени от високоустойчив композитен материал, без нужда от смазване и устойчивост до 5000 операции. Моторните задвижвания са plug-and-play решение с време за инсталация до 40 минути при уредби без моторно задвижване и само 5 минути за подмяна при уредби с моторни задвижвания, което е предпоставка за минимални изключвания на уредбите и намалени разходи за поддръжка.

"Продуктите от серията AirSeT започнаха поетапно да навлизат в България през тази година. Със сигурност всички модели КРУ, които предлагаме в момента, ще останат на пазара, докато търсенето се адаптира. Сигурни сме обаче, че множество водещи компании ще предпочетат да реализират проектите си с по-природосъобразното ново решение, защото ангажиментите за устойчивост вече са поети от доста световни имена. Компаниите, декларирали, че ще предприемат действия в посока намаляване на въглеродния отпечатък, вече имат още един инструмент за това. Редуцирането на парниковите газове е една от основните инициативи за ограничаване на глобалното затопляне. Освен оптимизацията на транспорта, използването на пластмаса и купуването на зелена енергия, нашите клиенти вече могат да оптимизират и използването на парниковите газове в уредбите си средно напрежение", каза Йордан Тотев, продуктов мениджър Средно напрежение в Schneider Electric България. Един от значимите пилотни проекти, осъществени с AirSeT, e за градския транспорт в Милано. Освен преминаването към 1200 електрически автобуса, общината предприема радикална екологична мярка, като изгражда и зелена електрическа инфраструктура за тях, която функционира именно благодарение на AirSeT.

 

www.se.com/bg

 

 

 


Вижте още от Електроапаратурa


Top