Schneider Electric, Мартин Гънчевски: Стремим се към нулеви нетни въглеродни емисии на веригата за доставки до 2050 г.

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 7/2022 • 25.10.2022

Стремим се към нулеви нетни въглеродни емисии на веригата за доставки до 2050 г. | Инженеринг ревю, снимка 1

 

инж. Мартин Гънчевски, мениджър Безопасност, околна среда, енергийна ефективност и сграда,
Schneider Electric

 

В началото на септември Schneider Electric даде старт на дейностите по разширяване на сертифицираната Умна фабрика в Пловдив. Какви бяха мотивите за инвестицията?

Инвестицията обхваща разширение на сградата на завода с 3000 кв. м и увеличение на производствените мощности. Предстои създаването на 3 нови производствени линии за автоматични прекъсвачи, с които общият обем на продукцията на компанията у нас ще нарасне с близо 30%.

Значителната по размер инвестиция идва в отговор на по-голямото търсене и увеличения обем на поръчките към нашето предприятие, което през последните години следва значителна възходяща тенденция. В крайна сметка това се дължи на професионализма тук и доверието, което сме заслужили в групата Schneider. През последните две години, въпреки COVID кризата, увеличихме и числеността на екипа ни. Сега ни предстои да разширим колектива с още около 100 души.

 

Компанията е доказан глобален лидер по отношение на устойчивостта в индустрията. Какви иновативни решения ще бъдат приложени в завода в това направление?

В началото на 2021 година Schneider Electric обяви шестте си официални ангажимента по отношение на плана "Ускоряване на устойчивото развитие за всички", част от които са: Климат, Ресурси, Доверие, Равенство, Поколения и местно ниво. Всички ангажименти на компанията са обвързани с Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.

По същото време компанията обяви и плана за декарбонизация, като ангажиментът е за:

 

  • Въглеродно неутрални операции през 2025 г. с компенсации и до 2030 без компенсации;

  • Въглеродно неутрален цялостен отпечатък върху околната среда през 2040 г.;

  • Верига за доставки с нулеви нетни емисии на въглероден диоксид през 2050 г.

 

На базата на всички тези ангажименти стартирахме проучвания в различни направления - осветителни инсталации, сгъстен въздух и системи за отопление и охлаждане на завода. Освен изграждането на геотермална система, към нея ще се монтира подово отопление, което ще е първото от такъв тип в индустриално производствено хале в България и във фабрика на Schneider Electric. Ще инсталираме SMART LED - умно LED осветление, което позволява управлението на телата както индивидуално, така и с възможност за зониране. Ще поставим резервоар за дъждовна вода, която да използваме за тоалетните казанчета. Естествено, ще разширим и приложението на нашите софтуерни продукти, като средносрочната цел е да имаме пълния набор от решения, които да оптимизират производствените, но и сградните процеси.

 

70% от процесите в Умната фабрика в Пловдив са автоматизирани и се очаква този дял да нарасне. Разкажете повече за технологиите за автоматизация, които се предвижда да бъдат внедрени в завода.

Стартирали сме внедряването на умни камери, които използват алгоритми за самообучение, с цел непрекъснато подобрение върху контрола за качество на всички критични процеси. Очакваме следващите ни линии да бъдат напълно автоматизирани, което ще ни даде знанията да автоматизираме тези, които вече са на територията на завода. Следвайки пътя на нашата автоматизация, през 2030 г. очакваме да постигнем много голяма част от плана ни, а това от своя страна води до нуждата да развиваме технически нашите служители, за да могат да се чувстват готови и спокойни, когато оперират с такъв тип оборудване.

 


 

 

 

www.se.com/bg


Вижте още от Стремим се към нулеви нетни въглеродни емисии на веригата за доставки до 2050 г.


Top