Schneider Electric, Петр Херман: Подпомагаме своите партньори чрез внедряването на технологични иновации

ИнтервюСп. Инженеринг ревю - брой 8/2018 • 29.11.2018

Schneider Electric, Петр Херман: Подпомагаме своите партньори чрез внедряването на технологични иновации
Schneider Electric, Петр Херман: Подпомагаме своите партньори чрез внедряването на технологични иновации

Петр Херман, регионален директор за Югоизточна Европа на Schneider Electric, пред сп. Инженеринг ревю


Г-н Херман, притежавате богат управленски опит както в Западна, така и в Източна и Централна Европа в структурата на Schneider Electric. Съществуват ли разлики между тези пазари, както и някакви регионални специфики?
Разликите в голяма степен са свързани със степента на икономическо развитие на съответната държава. В рамките на професионалния си път съм имал възможност да ръководя различни части от оперативния процес в страни като Холандия, Белгия, Швейцария и Австрия.

Тези държави системно инвестират в развитието на потенциала на човешкия ресурс, по-конкретно в университетското образование. От една страна, това са партньорствата на учебните заведения с високотехнологични компании като нашата и от друга – създаването на бизнес хъбове за стартиращи компании.

Наскоро бях наистина изумен от една подобна система в Технологичния университет в Мюнхен, където голям брой от студентите, завършвайки образованието си, започват професионалния си път, като плътно зад гърба си имат стабилно учебно заведение с традиции и високотехнологични компании, които ги подпомагат в началото на кариерата им.

Именно това е едно от основните предизвикателства в региона. Въпреки че тук виждам добро ниво на образованието в инженерните науки, все още предстои да се предприемат конкретни стъпки в създаването на мрежа от иновационни центрове, обединяващи университети, развойни центрове, високотехнологични компании и инкубационни хъбове.

Навсякъде в Централна и по-конкретно Източна Европа виждам ентусиазъм и готовност за работа в напълно нови сфери, без страх от предизвикателства. Вярвам, че компании като нашата могат да подкрепят именно тези процеси.

В кои направления приоритетно работи Schneider Electric на местния пазар, кои решения са акцент тук и защо?
Отговорът ми може да поеме в няколко посоки. Нека да започна с най-важния аспект от икономическа гледна точка – този, касаещ автоматизацията на местните производства.

Чрез използването на средства, повишаващи автоматизацията, Internet of Things и т. н., местните индустрии имат възможност да станат по-ефективни и да повишат своята конкурентност на пазара. От друга страна, все още виждаме голям потенциал в повишаването на енергийната ефективност на сградите в страната. Трето, но не и по значение, е оптималното управление на електроразпределителните мрежи и електропотреблението.

Все повече участници се включват на този пазар, което създава редица предизвикателства за ефективното управление по отношение на инвестиции, експлоатационни разходи и енергийна ефективност. Затова Schneider Electric предлага решения за успешното управление на електроразпределителните мрежи, използвайки капацитета на Internet of Things - т. нар. smart grids.

Как концепцията Industry 4.0 се вписва в дейността на Schneider Electric в България и по какъв начин подпомагате клиентите и партньорите си по пътя им към постигането на дигитализирано производство?
Нека първо да започна с нашите производствени мощности и плановете ни за тяхното разрастване. Ние ясно виждаме, че основната полза на концепцията Industry 4.0 е не просто автоматизирането на производствените процеси, а постигането на цялостен подход по отношение на едно индустриално предприятие.

Като се започне от мерките за надеждно свързване с различните видове доставчици на комунални услуги, мине се през автоматизирането на машини и процеси, намиращи се в същинското производство и се стигне до сградната автоматизация - осветление, ОВК и т. н.

Именно чрез този цялостен подход се извлича максималният капацитет на дадена сграда или предприятие с цел постигане на най-висока степен на енергийна ефективност, надеждност на производствения процес и безопасност за персонала. И точно това се опитваме да демонстрираме нагледно в нашето производство в Пловдив.

Връщайки се към частта от въпроса, касаеща нашите партньори – подпомагаме ги чрез внедряването на технологични иновации и чрез непрекъснатата ни подкрепа в това да извличат максимално ползите от тях.

ЕКСКЛУЗИВНО
Top