РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2010 > СД Катинчаров и СиеСД Катинчаров и Сие, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ СД Катинчаров и СиеСД КАТИНЧАРОВ И С-ИЕ ОФИЦИАЛЕН И ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА DWYER USA НЕОБХОДИМИ УРЕДИ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИНОСТ Съгласно Наредба от ЗЕЕ за обследване енергийната ефективност на промишлени обекти и сертифициране на сгради. 1. Електронна рулетка 2. Комбиниран електронен термометър в комплект сменяеми датчици 3. Инфрачервен термометър за дистанционно измерване на температура 4. Инфрачервен термометър за дистанционно измерване на температура до 3000 оС 5. Дигитален газанализатор О2 СО СО2 NOx 6. Дигитален газанализатор SO2 7. Термоанемометър 8. Тръба на Пито 9. Манометър за тръба на Пито 10. Комбиниран прибор волт/ампер/ват метър 11. Уред за измерване на фактора на мощност 12. Ултразвуков разходомер 13. Ултразвуков детектор за тестване на кондензни гърнета и пропуски на флуиди 14. Светломер 1172 София, Динабад, бл.31Б, вх.4, тел.: 02/688417, факс: 02/868 7394, GSM: 0885 573951, KATINCHAROV@MOBIKOM.COM


Top