РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Сдружение Българска Асоциация по Водите, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Сдружение Българска Асоциация по ВодитеБАВ
Българска асоциация по водите

ЗАПОВЯДАЙТЕ
през септември в Старосел на Национален семинар на БАВ
„Оползотворяване на утайките от ПСОВ“

Снимка: Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – Нощна снимка на фонтан „Спиралата“ в Пловдив
Photo: The “East White Sea region” Basin Directorate – Night photograph of the “Spiral” fountain in Plovdiv


Други рекламни публикации на Сдружение Българска Асоциация по Водите


виж всичкиTop