НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: местно ниво

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 43

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 8

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 43

Сортирай резултатите по: дата | точност... инсталационна информация се изпращат до партньора на Socomec на местно ниво, в случая ДТС, чиито специалисти проверяват и валидират монтажа ... още

energy-review.bg

... безопасен източник, гарантиран от Caterpillar, обучение и поддръжка на местно ниво и интегрирано тестване на системата. Портфолиото ни включва още ... още

energy-review.bg

... е икономически обосновано, само ако ресурсите са налични на местно ниво, а въглищата трябва да бъдат внасяни. Котли със стокер ... още

energy-review.bg

... -добра позиция на пазара, както и повече доставки на местно ниво, които да направят проектите ни лесно изпълними. България е ... още

energy-review.bg

Професионализмът във вакуумните технологии на Flowserve SIHI е доказан на практика
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Професионализмът във вакуумните технологии на Flowserve SIHI е доказан на практика още

engineering-review.bg

... потребителите. Това позволява стабилизиране на потреблението на ниво мрежа, подобряване на енергийната ефективност и ... и финансови политики на национално, регионално и местно ниво. Ползи Както вече беше отбелязано, интелигентните топлоснабдителни ... още

energy-review.bg

... са юридически лица - енергийни агенции и центрове на местно и регионално ниво, основани с финансовата и идейна подкрепа от Европейската ... още

energy-review.bg

... и др.), водното потребление, дори и енергията, генерирана на местно ниво. Възобновяемите енергийни източници значително допринасят за все по-масовото ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА местно ниво В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 8


Елтрак България
... безопасен източник, гарантиран от Caterpillar, обучение и поддръжка на местно ниво и интегрирано тестване на системата. Портфолиото ни включва още ... още

energy-review.bg

ФОНДАЦИЯ РЕГИОНАЛЕН ЕКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА - КЛОН БЪЛГАРИЯ
... които са изцяло нови не само на местно, но и на европейско ниво. Активно подпомагаме процеса на пазарна реализация на ... регионални подходи за управление на идейно, стратегическо и законодателно ниво. Целим да създаваме условия за комуникация в сферата ... още

energy-review.bg

Проксимус Инженеринг
... системи в Китай (с дял от близо 25% на местно ниво), а отличната й репутация на международните пазари расте ежедневно ... още

tech-dom.com

Старт Инженеринг
... от експлоатация могат да използват и режим на местно управление. Част от изградената мрежа са системите при ... Системата е изцяло резервируема с рингова структура на местно ниво, използваща активно оборудване MOXA, което осигурява безпрепятствената ... още

energy-review.bg

Старт Инженеринг
... от експлоатация могат да използват и режим на местно управление. Част от изградената мрежа са системите при ... Системата е изцяло резервируема с рингова структура на местно ниво, използваща активно оборудване MOXA, което осигурява безпрепятствената ... още

energy-review.bg

Данфосс
... сервизно обслужване. Абонатни станции на ново технологично ниво След 2003 година Направление Топлофикационна автоматика на ... сътрудничество; • Глобален радиус на действие със силно местно присъствие и технологични познания. Ето защо Данфосс ... още

engineering-review.bg

Виа Експо
... възможности" - тенденции, проблеми и постижения в енергийната политика на местно ниво в Централна и Източна Европа за постигане на интелигентна ... още

engineering-review.bg

ВИА Експо
... бъдат представени новостите в енергийната политика и действията на местно ниво в Централна и Източна Европа, тенденции, проблеми и постижения ... още

tech-dom.comНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА местно ниво В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Енергийна ефективност при металорежещи машини

Енергийна ефективност при металорежещи машини

Потребителите на металорежещите машини са изправени пред сложното предизвикателство да оптимизират оперативните си разходи, непрекъснато инвестирайки в повишаване на качеството и производителността. Ето защо намаляването на енергийното потребление на такива ... още
Съвременни дисплеи

Съвременни дисплеи

Статията е посветена на новостите в технологиите и елементната база при дисплеите. Разгледани са основни видове дисплеи според структурата: течнокристални: с тънкослойни транзистори (TFT-LCD), графични, органични (OLCD), дисплеи с докосване ... още
Измерване на съпротивление

Измерване на съпротивление

Когато е нужно измерване на по-високи стойности на съпротивление над 100 Ω и не се изисква висока точност, може да се използва обикновен цифров мултимер, който работи на база метода на двата проводника ... още
Индустриални системи за смукателна вентилация

Индустриални системи за смукателна вентилация

Ефективността на улавяне на замърсителите от системите за локална смукателна вентилация зависи от дизайна на чадъра, ориентацията му спрямо източника на замърсяване и от параметрите на потока отработен въздух ... още
Окабеляване на дейта центрове

Окабеляване на дейта центрове

Изготвянето на цялостна стратегия за полагане на кабелите за захранване и пренос на данни е от решаващо значение за осигуряване на непрекъсната работа, безопасност и ефективност на охлаждането ... още
Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

С отпадъчните води могат да се емитират реагенти от преработката на минералите като цианиди, киселини и основи, твърди или разтворени метални съединения, разтворени соли, радиоактивни компоненти, хлориди и суспендирани частици ... още
Прътоподаващи устройства за стругове

Прътоподаващи устройства за стругове

Прътоподаващите устройства са популярно решение за повишаване степента на автоматизация на струговите операции. Те са икономична и ефективна възможност за подобряване на производителността, която освобождава операторите да се фокусират върху други области на производствения процес ... още
Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблоните за измерване на заваръчни шевове (на англ. weld gauges) са средство за инспекция на заварените конструкции – важна стъпка по отношение на качествения контрол и гарантирането на надеждността на заварките ... още

Top