НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: А1

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 9

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 21

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 9

Сортирай резултатите по: дата | точност... чрез газхроматографски анализ на горимите газове и въглеродните оксиди А1. Бе въведен нов стандарт за рециклирани масла. На фона ... още

energy-review.bg

... на стойността на номиналния ток обикновено се обозначава с А1 и се изчислява по формулата A1= Ц((a-tок ... още

energy-review.bg

... на екостанцията са Консорциум Зелена Енергия – БИЕС и фирмите А1 Лимитед, гр. Исперих, Инженерно конструкторско бюро Рангелов консулт - София ... още

energy-review.bg

Контактори за капацитивни товари
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Контактори за капацитивни товари още

engineering-review.bg

Измерване на ток чрез резистивни датчици
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Измерване на ток чрез резистивни датчици още

engineering-review.bg

... са 159 и 231 дни за Сценарии А1 и А2, съответно. Не е провеждан ... е 267 и 289 тона за Сценарии А1 и А2, съответно. Приведеното ниво в ... канала на системата в режим на разхлаждане (Сценарий А1), максималната скорост на разхлаждане, която е достигната ... още

energy-review.bg

Интегрални схеми за обработка на сигнали от сензори
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Интегрални схеми за обработка на сигнали от сензори още

engineering-review.bg

СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Хидравлични клапани още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА А1 В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 21НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА А1 В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1


... , индустриални покрития и прахови бои - JOTUN Norway; Леярски кофи – А1 Ropper; Феросплави; Проектни решения за изграждане на „мини” металургични ... още

btcatalogue.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Енергийна ефективност при металорежещи машини

Енергийна ефективност при металорежещи машини

Потребителите на металорежещите машини са изправени пред сложното предизвикателство да оптимизират оперативните си разходи, непрекъснато инвестирайки в повишаване на качеството и производителността. Ето защо намаляването на енергийното потребление на такива ... още
Съвременни дисплеи

Съвременни дисплеи

Статията е посветена на новостите в технологиите и елементната база при дисплеите. Разгледани са основни видове дисплеи според структурата: течнокристални: с тънкослойни транзистори (TFT-LCD), графични, органични (OLCD), дисплеи с докосване ... още
Измерване на съпротивление

Измерване на съпротивление

Когато е нужно измерване на по-високи стойности на съпротивление над 100 Ω и не се изисква висока точност, може да се използва обикновен цифров мултимер, който работи на база метода на двата проводника ... още
Високопрецизна обработка на повърхности

Високопрецизна обработка на повърхности

Осигуряването на оптимално качество на обработваните повърхности в комбинация с намаляване на сроковете и разходите за изпълнение е възможно единствено чрез оптимизиране на целия процес. ... още
Окабеляване на дейта центрове

Окабеляване на дейта центрове

Изготвянето на цялостна стратегия за полагане на кабелите за захранване и пренос на данни е от решаващо значение за осигуряване на непрекъсната работа, безопасност и ефективност на охлаждането ... още
Управление на отпадъчни води от рудодобива

Управление на отпадъчни води от рудодобива

С отпадъчните води могат да се емитират реагенти от преработката на минералите като цианиди, киселини и основи, твърди или разтворени метални съединения, разтворени соли, радиоактивни компоненти, хлориди и суспендирани частици ... още
Интелигентно управление на индустриални двигатели

Интелигентно управление на индустриални двигатели

Концепцията за интелигентно управление на двигателите не е нова, но намира приложение във все повече процесни и производствени системи с популяризирането на технологични платформи като Industry 4.0, IoT и индустриалния Ethernet. ... още
Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблоните за измерване на заваръчни шевове (на англ. weld gauges) са средство за инспекция на заварените конструкции – важна стъпка по отношение на качествения контрол и гарантирането на надеждността на заварките ... още

Top