...

НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: ОПИК

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 14

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 0

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0

ВЪВ ВИДЕО: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 14

Сортирай резултатите по: дата | точностЕКОН-91 ООД повиши ресурсната си ефективност по проект с финансиране по ОПИК
В рамките на сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-3.004 "Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите", ЕКОН-91 ООД повиши конкурентоспособността си посредством въведените ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Инстал Инженеринг внедри пилотни технологични решения в производството си
... и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите" на ОПИК 2014-2020, въведе в производството си две пилотни за ... още

https://engineering-review.bg

Производствени иновации за ефективно използване на ресурсите във фирма Системно интегриране
Проект BG16RFOP002-3.004-0108-C01 "Устойчиво развитие и икономически растеж чрез внедряване на нови технологии за повишаване ресурсната ефективност в "Системно интегриране" ЕООД", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", ... още

https://engineering-review.bg

Проектът е стъпка напред в развитието ни като иновативна компания
... резултати от проекта? Кандидатстването и изпълнението на проекти по ОПИК е много важно за нас, защото ни дава финансов ... още

https://engineering-review.bg

ГД ЕФК, Калин Маринов: Мерките по ОПИК 2014-2020 ще понижат енергийната интензивност на българската индустрия
... ” на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК), възлиза на над 295 млн. евро. Основната разлика с ... включените в него дейности да съответстват на целите на ОПИК, а в конкретния случай – по процедурата за производствения ... още

https://engineering-review.bg

Вече са одобрени първите 202 проекта за подобряване на производствения капацитет в МСП по ОПИК 2014-2020
... “Иновации и конкурентоспособност” за програмен период 2014-2020 (ОПИК) са елементи на Кохезионната политика, които допринасят и ще ... дни предстои да бъде обявена и втора процедура по ОПИК - “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. Тук ... още

https://engineering-review.bg

Делина Консулт: Предприятията от автомобилната индустрия имат достъп до редица процедури за безвъзмездно финансиране
Промените в глобалните тенденции предполагат възникването на нови технологии, допринасящи за нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика. Насърчават се инвестиции в индустрии с висока добавена стойност, като част от тях са автомобилната ... още

https://engineering-review.bg

ИПО: Допълнителният пазар, който ще бъде създаден с проектите по ОПИК, е от изключително значение
... на производствените процеси, реализирането на одобрените проекти по ОПИК ще допринесат за увеличаване на добавената стойност по цялата ... допълнителният пазар, който ще бъде създаден с проектите по ОПИК, е от изключително значение, тъй като там е ... още

https://engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ОПИК В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ОПИК ВЪВ ВИДЕО: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ОПИК В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

Новият брой 4/2020

брой 4-2020

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВТЕМИТЕ В НОВИЯ БРОЙ
5G технологии в индустриалното производство

5G технологии в индустриалното производство

Цифровата трансформация на традиционните производствени практики в синхрон с принципите на четвъртата индустриална революция зависи от предимствата на следващото поколение технологии за безжична комуникация ... още
Мултиматериално 3D принтиране

Мултиматериално 3D принтиране

Производството на изделия чрез използване на няколко материала наведнъж е ключова възможност на адитивните методи, която би могла да ги превърне в по-ефективна алтернатива на останалите съвременни производствени технологии ... още
Механична обработка на компоненти за медицински изделия

Механична обработка на компоненти за медицински изделия

Обработката на детайли със сложна геометрия и фини повърхности е често срещана в аерокосмическия и автомобилния сектор, но производството на медицински изделия задава още по-високи изисквания към технологиите, определящи качеството, прецизността и надеждността на всеки детайл ... още
Перисталтични помпи за води

Перисталтични помпи за води

Тези помпи са способни да се справят с повечето предизвикателства, свързани с работата и третирането на чисти и отпадъчни води, както в битови, така и в индустриални приложения ... още
Новости при компонентите за защита на електронни схеми

Новости при компонентите за защита на електронни схеми

Статията е посветена на дискретните компоненти за защита, представени след началото на 2017 г. Разгледани са компоненти за защита от електростатични разряди (ESD Protection), компоненти за напрежителна защита (Overvoltage & Undervoltage Protection) и компоненти за токова защита (Overcurrent ... още
Ремонт и поддръжка на трансформатори

Ремонт и поддръжка на трансформатори

Винаги е необходимо да се направи оценка на състоянието на трансформатора, за да се определи дали е възможно той да бъде ремонтиран или обновен, и ако да – до каква степен ... още
Лазерни сензори в индустрията

Лазерни сензори в индустрията

Лазерната сензорна технология предлага много предимства в сравнение с традиционните механични измервателни устройства, включително безконтактно измерване, малка измервателна площ, високоскоростно събиране на данни, стабилна конструкция и гъвкавост при експлоатация ... още

Top