...

НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: басейново управление

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 3

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 0

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1

ВЪВ ВИДЕО: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 3

Сортирай резултатите по: дата | точност... неизпълнение на поставените цели в плана за управление на речните басейни. Целта на оперативния мониторинг ... мониторинг, разпределени в четирите района на басейново управление: Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район, Басейнова ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Управление на водните ресурси в страната
... ЕС, у нас са определени четири района за басейново управление: Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски, за които ... информиране на обществеността по изготвянето на План за управление на речните басейни (ПУРБ), четирите дирекции ... още

https://engineering-review.bg

Управление на водните ресурси в страната
... ЕС, у нас са определени 4 района за басейново управление: Дунавски, Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски, за ... на лигнитните въглища; индустриални площадки. Планът за управление на речните бесейни в Източнобеломорски район, неразделна ... още

https://ecology-and-infrastructure.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА басейново управление В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА басейново управление ВЪВ ВИДЕО: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА басейново управление В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 1


... основано през 1990г, като наследник на бившето „Пусково-наладъчно управление” към държавното предприятие ДСО "МОНТАЖИ", запазвайки при това натрупаните ... още

btcatalogue.bgТЕМИТЕ В НОВИЯ БРОЙ
Машинно зрение за интелигентни фабрики

Машинно зрение за интелигентни фабрики

Фундаменталната роля на автоматизираната визуална инспекция в процеса по дигитализация на промишлените предприятия и превръщането им в умни фабрики са коренни в осигуряването на възможност на интелигентното оборудване самостоятелно да ... още
Мощни интегрални постояннотокови ключове

Мощни интегрални постояннотокови ключове

Статията е посветена на типовете силови интегрални схеми, използвани за комутиране на постояннотокови товари и техните особености. Разгледани са: ключове за свързване на товари (Load Switches, Power Switches), интелигентни мощни ... още

Top