НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: вискозитетен индекс

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 8

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 0

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0

ВЪВ ВИДЕО: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 8

Сортирай резултатите по: дата | точностМониторинг на състоянието на машини
... отчитане на високочестотни сигнали от лагери. Честота и индекс на критичност Мониторингът на промишлените машини и съоръжения ... често се използва и т. нар. индекс на критичност (Criticality index). За целта се отчитат предназначението на оборудването ... още

https://engineering-review.bg

Tрансмисионни масла
... зависимостта на вискозитета от температурата на смазочното вещество (индекс на вискозитета VI = 90). Ако VI ... среда, поради високия им вискозитетен индекс и ниските точки на втечняване. Високият вискозитетен индекс също така прави синтетичните продукти ... още

https://engineering-review.bg

Мажещи вещества за направляващи на металорежещи машини с ЦПУ
... процесите на корозия. Синтетични масла - отличават се с висок вискозитетен индекс, пълно отсъствие на серни и азотни съединения, ниска изпаряемост ... още

https://engineering-review.bg

... STMicroelectronics за измерване всяка секунда на биологическия индекс на ултравиолетова радиация (UV Index) в границите от 0 до 15 със ... още

https://engineering-review.bg

... дестилацията на суров нефт. Парафиновите масла имат добър вискозитетен индекс (около 90) и температурна стабилност до около ... БДС 5665) се въвежда понятието вискозитетен индекс. По-високите стойности на вискозитетен индекс за дадено масло определят и по ... още

https://engineering-review.bg

... и за оценка на това влияние се въвежда понятието "вискозитетен индекс" (ВИ). Колкото стойността на ВИ за дадено масло е ... още

https://engineering-review.bg

Пазарът на индустриални масла в България
... и негорими течности Синтетичните масла се отличават с висок вискозитетен индекс, пълно отсъствие на серни и азотни съединения, ниска изпаряемост ... още

https://engineering-review.bg

... на това влияние (по БДС 5665) се въвежда понятието "вискозитетен индекс" (ВИ). Колкото стойността на ВИ за дадено масло е ... още

https://engineering-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА вискозитетен индекс В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА вискозитетен индекс ВЪВ ВИДЕО: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА вискозитетен индекс В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Третиране на технологични и отпадъчни води в ХВП

Законодателството в областта на безопасност на храните не дава възможност за свеждане на водопотреблението в сектора до минимум поради риска от незадоволителни нива на чистота, хигиена или качество на продукцията ... още
Периферни изчисления (edge computing) в индустриалната автоматизация

Периферни изчисления (edge computing) в индустриалната автоматизация

Периферните изчисления (edge computing) бързо се превръщат в мегатенденция в индустриалната автоматизация поради множеството си предимства в сравнение с облачните платформи ... още
Дюзи за почистване на резервоари и оборудване

Дюзи за почистване на резервоари и оборудване

Тяхната ефективност допринася за перманентно намаляване на разходите за енергия и химични агенти, както и за съкращаване на продължителността на почистването ... още
Енергийна ефективност на индустриално осветление

Енергийна ефективност на индустриално осветление

Сред техниките и стратегиите за реализиране на енергийни спестявания са: използване на енергийно ефективни осветители; максимално използване на естествена дневна светлина; управление на осветлението на възможно най-локално ниво и др. ... още
Магнитни приспособления за фиксиране на детайли

Магнитни приспособления за фиксиране на детайли

През последните години магнитите се наложиха като успешна алтернатива на механичното закрепване на заготовки при механична обработка и при закрепване на спомагателни приспособления от рода на осветителни тела и държачи (менгемета) към работния плот на обработващите машини ... още
Интегрални AC/DC преобразуватели

Интегрални AC/DC преобразуватели

Статията е посветена на новостите при AD/DC конверторите. Разгледани са: преобразуватели с управление в първичната намотка, контролери за косинус фи, контролери за управление на синхронни токоизправители, специфични видове преобразуватели, AC/DC преобразуватели в модулно изпълнение ... още
Термоформовъчни машини

Термоформовъчни машини

Термоформоването е популярен производствен метод за изработване на широк асортимент от изделия от термопластични полимери с помощта на матрици. Съвременното оборудване е с висока степен на автоматизация и множество функции за повишаване на ефективността и качеството ... още

Top