НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: газови смеси

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 52

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 6

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 2

ВЪВ ВИДЕО: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 52

Сортирай резултатите по: дата | точностКомпресори за индустриални газове
... кислород, аргон, хелий, азот и др.) или газови смеси (например амоняк) в разнообразни типове промишлени системи в ... , като водород, кислород, аргон, хелий, азот или газови смеси (амонячни компресори) или въглероден диоксид, например за хранително ... още

https://engineering-review.bg

СИАД е надежден партньор за хранително-вкусовата промишленост
... не само сред лидерите на пазара, доставящи газове и газови смеси, а е и надежден партньор, който е в състояние ... опаковането в защитна атмосфера. Асортиментът на газовете и газовите смеси Foodline включва азот, кислород, въглероден диоксид и аргон, ... още

https://engineering-review.bg

Прахоулавяне
... отделят при реакция или изготвяне на производствени смеси. Гравитационни сепаратори При тези съоръжения потокът преминава ... на мокрите скрубери са възможността за третиране на газови потоци, съдържащи запалими или взривоопасни химикали, осигуряването ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Системи за UV обеззаразяване на води
... лампата се генерира електрическа дъга от йонизиран газ или газови смеси, които провеждат ток. С нарастване температурата на дъгата, живакът ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Защитни газове за заваряване
... е по-скъп от аргона и изисква по-големи газови потоци, така че, въпреки неговите предимства, той може ... използвани за специални цели – чисти или като добавки към смеси - например серният хексафлуорид или дихлородифлуорометанът. Серният хексафлуорид може ... още

https://engineering-review.bg

... Предназначението на това оборудване е да събере и смеси външния въздух с този от пространството в дадено ... свои собствени климатични компресори и средства за отопление като газови горелки, електрически нагреватели или термопомпи. Тези климатични ... още

https://engineering-review.bg

Технологии за термично оползотворяване на утайки от ПСОВ
... газификацията на отпадъци се отделят по-малко газови емисии. Пиролиза Пиролизата на утайки от ... цел извличане на енергийно ценни маслени смеси и/или инсинериране на газа и ... на електрическа енергия при използване на газови турбини (вместо парни котли) и ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

... към производствената си база в Чехия. Техническите газове и газови смеси типично се складират в течно (криогенно) състояние в ... резервоари и се дистрибутират в газообразно състояние в газови бутилки под налягане. Пълненето се осъществява в пълначни ... още

https://engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА газови смеси В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 6


СИАД България
... производствената си база в Чехия.
Техническите газове и газови смеси типично се складират в течно (криогенно) състояние в ... резервоари и се дистрибутират в газообразно състояние в газови бутилки под налягане. Пълненето се осъществява в пълначни ... още

engineering-review.bg

Сиад България
... Плазменодъгово заваряване Плазмата се генерира от газ или газови смеси, частиците на които се йонизират силно, когато ... висока температура. Употребата на технически газове или газови смеси и тяхното развитие позволиха подобряване качеството на рязане ... още

engineering-review.bg

 Сиад България
... Плазменодъгово Заваряване Плазмата се генерира от газ или газови смеси, частиците на които се йонизират силно, когато ... обкръжаващата атмосфера. Употребата на технически газове или газови смеси и тяхното развитие позволиха този процес на заваряване ... още

engineering-review.bg

СИАД България
... ; •Повишена производителност; •Подобряване на контрола; •Безопасност; •Ниски капиталовложения. Тези газови смеси позволяват газообразна защитна среда вътре в пещите с точка ... още

engineering-review.bg

СОЛ България
... ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И МЕДИЦИНАТА • Въглероден двуокис • Газови смеси за заваряване • Газови смеси за опаковане • Кислород - течен и ... Сух лед Инженерингова дейност за изграждане на газови инсталации. Оборудване, съоръжения и аксесоари за ... още

engineering-review.bg

Сол България
... ВКУСОВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ И МЕДИЦИНАТА • Въглероден двуокис • Газови смеси за заваряване • Газови смеси за опаковане • Кислород - течен и ... Сух лед Инженерингова дейност за изграждане на газови инсталации. Оборудване, съоръжения и аксесоари за ... още

engineering-review.bgНАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА газови смеси ВЪВ ВИДЕО: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА газови смеси В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 2


... един от лидерите на този пазар, доставящ газове и газови смеси, а така също е и надежден партньор, който предлага ... още

btcatalogue.bg

... КПГ - газорегулаторни пунктове и инсталации. o Промишлени газови инсталации, газоснабдяване на промишлени обекти: асфалтови бази ... на инсталации за производство на асфалтови смеси • Автоматизирани електронни системи за управление на индустриални ... още

energyinfo.bgВОДЕЩИ СТАТИИ
Поддръжка на акумулатори за електрокари

Поддръжка на акумулатори за електрокари

Според експертите следването на правилните методи за зареждане и поддръжка може допринесе за удължаване на живота на акумулатора с няколко години, което е предпоставка за реализиране на значителни спестявания Според експертите ... още
Нови компоненти за LED осветление

Нови компоненти за LED осветление

Статията е посветена на новостите при електронните компоненти с приложение в LED базираните осветителни системи. Разгледани са: осветителни LED с общо предназначение; светодиоди за автомобилно осветление; LED за селскостопанското производство; ... още

Top