НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: измерване на съпротивление

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 123

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 13

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 3В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 123

Сортирай резултатите по: дата | точностИзмерване на съпротивление
Когато е нужно измерване на по-високи стойности на съпротивление над 100 Ω и не се изисква висока точност, може ... още

engineering-review.bg

... води до повишаване на коефициента на топлопроводимост на изолацията и съответно до ... на полиуретановата пяна електрическото съпротивление между стоманената сервизна тръба и изолацията намалява. Влажността може да бъде определена чрез измерване на ... още

energy-review.bg

... сензори трябва да се поставят на подходящо място за измерване на температурата на охлаждащата течност. Защита от ... ефектът предизвиква увеличаване на съпротивлението на ротора в сравнение със съответното постояннотоково съпротивление. По този начин ... още

energy-review.bg

Новости в микроконтролерите
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Новости в микроконтролерите още

engineering-review.bg

Съпротивителни термометри
СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ: Съпротивителни термометри още

engineering-review.bg

... непосредствено над линията на отвореното положение на прекъсвача (по кривата на движението – зона на демпфериране). Измерване на статичното и динамичното съпротивление Измерването на статичното съпротивление се извършва ... още

energy-review.bg

Контролерите PFC200 от новото поколение на WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.KG - в сърцето на реализираната нестандартна уредба за изпитване и сертифициране на кабели от Сивико ООД
... : Контролерите PFC200 от новото поколение на WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.KG - в сърцето на реализираната нестандартна уредба за изпитване и ... още

engineering-review.bg

... може да бъде предотвратена чрез използването на камера с високо дифузионно съпротивление към газове, постъпващи в нея. ... им функциониране и получаването на надеждни резултати. Датчици за измерване на дъщерните продукти на радона В някои сгради ... още

energy-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА измерване на съпротивление В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 13


Ехнатон
... генерирането и съхранението на произволна форма на вълната, симулацията на вътрешното съпротивление и управлението на яркостта на дисплея са стандартни ... транспорт Техника за тестване, анализи и измерване Възобновяема енергия и много други www. ... още

energy-review.bg

Контролтест
... -защитен проводник” • Съпротивление на защитни заземителни уредби • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби • Съпротивление на изолация • Защитни прекъсвачи /FI/ЗП - Допирно напрежение, съпротивление на заземяване, време за ... още

energy-review.bg

КОНТРОЛТЕСТ
... ИЗМЕРВАНИЯ ДО 1000V: • Импеданс на контура “фаза-защитен проводник” • Съпротивление на защитни заземителни уредби • Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби • Съпротивление на изолация • Защитни прекъсвачи /FI ... още

energy-review.bg

Контролтест
... - филмов - компютърен • Ултразвуков контрол и измерване на дебелини • Контрол с проникващи течности • Магнитен ... на въглеродни и низколегирани стомани КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000V: • импеданс Zs • изолационно съпротивление ... още

energy-review.bg

Контролтест
... - филмов - компютърен • Ултразвуков контрол и измерване на дебелини • Контрол с проникващи течности • Магнитен ... на въглеродни и низколегирани стомани КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ДО 1000V: • импеданс Zs • изолационно съпротивление ... още

energy-review.bg

Унисист
... 937; • Мегаомметри до 1ТΩ • Мерки за елекрическо съпротивление до 100 МΩ • Честотомери до 100 kHz • ... Измерители на капацитет 50 μF • Измерители на индуктивност 50 mH • Еднофазни средства за измерване на активна, реактивна и ... още

engineering-review.bg

Локатор К
... дефектно-токови защити съпротивление на изолация мощност, енергия, фактор на мощността, аномалии, хармоници и др. Мултифункционални контролери за измерване и компенсиране фактора ... още

engineering-review.bg

Локатор-К
... Мултифункционални контролери за измерване и компенсиране фактора на мощността Комбинирани измерители параметрите на ел. инсталаци, като: контур фаза-нула съпротивление на мълниезащити и ... още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА измерване на съпротивление В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 3


... с филтри за висши хармоници. Прибори за измерване на съпротивление на заземления, мегаомметри, мултимери, клещови амперметри, ... спектрални анализатори. Прибори за измерване на общи и локални вибрации. Калибратори на температура, налягане и електрически ... още

btcatalogue.bg

... на инсталации Изпитване на комуникация на данни Прибори за изпитване на земно съпротивление Прибори за локализиране на кабелни дефекти на кабелни комплекти Прибори за изпитване на ... още

energyinfo.bg

... на контрол * Измерване дебелина на стена с ултразвук * Контрол с проникващи течности * Магнитно-прахов метод на контрол * Магнитен метод на контрол на ... Съпротивление на изолация * Импеданс на контура “фаза-защитен проводник” * Функционалност на ... още

energyinfo.bg

ВОДЕЩИ СТАТИИ
Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблони за измерване и контрол на заваръчни шевове

Шаблоните за измерване на заваръчни шевове (на англ. weld gauges) са средство за инспекция на заварените конструкции – важна стъпка по отношение на качествения контрол и гарантирането на надеждността на ... още
Интелигентно управление на индустриални двигатели

Интелигентно управление на индустриални двигатели

Концепцията за интелигентно управление на двигателите не е нова, но намира приложение във все повече процесни и производствени системи с популяризирането на технологични платформи като Industry 4.0, IoT и индустриалния ... още
Прътоподаващи устройства за стругове

Прътоподаващи устройства за стругове

Прътоподаващите устройства са популярно решение за повишаване степента на автоматизация на струговите операции. Те са икономична и ефективна възможност за подобряване на производителността, която освобождава операторите да се фокусират върху други области на производствения процес ... още
Енергийна ефективност при металорежещи машини

Енергийна ефективност при металорежещи машини

Потребителите на металорежещите машини са изправени пред сложното предизвикателство да оптимизират оперативните си разходи, непрекъснато инвестирайки в повишаване на качеството и производителността. Ето защо намаляването на енергийното потребление на такива машини е сред водещите стратегии за подобряване на ... още
Индустриални системи за смукателна вентилация

Индустриални системи за смукателна вентилация

Ефективността на улавяне на замърсителите от системите за локална смукателна вентилация зависи от дизайна на чадъра, ориентацията му спрямо източника на замърсяване и от параметрите на потока отработен въздух ... още
Измерване на съпротивление

Измерване на съпротивление

Когато е нужно измерване на по-високи стойности на съпротивление над 100 Ω и не се изисква висока точност, може да се използва обикновен цифров мултимер, който работи на база метода на двата проводника ... още
Окабеляване на дейта центрове

Окабеляване на дейта центрове

Изготвянето на цялостна стратегия за полагане на кабелите за захранване и пренос на данни е от решаващо значение за осигуряване на непрекъсната работа, безопасност и ефективност на охлаждането ... още
Съвременни дисплеи

Съвременни дисплеи

Статията е посветена на новостите в технологиите и елементната база при дисплеите. Разгледани са основни видове дисплеи според структурата: течнокристални: с тънкослойни транзистори (TFT-LCD), графични, органични (OLCD), дисплеи с докосване (LCD touchscreen), светодиодни: микро (microLED display), прозрачни (Transparent ... още

Top