...

НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: измерване на pH

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 45

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 72

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 7

ВЪВ ВИДЕО: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 45

Сортирай резултатите по: дата | точностСъвременни АЦП и ЦАП
... радари (Synthetic aperture radar, phase array radar), системи за измерване на разстояние (Time-of-Flight и LIDAR), спектрометри и др ... програмируем изходен ток с максимална стойност между 11,7 nA и 12 μA. Изходното число е формирано в съответствие ... още

https://engineering-review.bg

Инж. Петър Матов: През 2020 г. Хенлих ще предложи трансмитер с IO линк и 3D принтирани ротаметри
... по-конкретно датчици за поток, ниво, температура, налягане, Ph, влажност и проводимост. Второто ни подразделение са нагреватели ... Бих допълнил списъка също с датчик за измерване на много високо налягане на хидравлични системи, както и модели, които ... още

https://engineering-review.bg

Решения за воден мониторинг в интелигентни домове
... разтворени твърди вещества във водата, монитор на алкално-киселинния баланс (pH), както и температурен сензор. Тези ... Обикновено тези устройства използват ултразвукова технология за измерване на водното потребление чрез звукови вълни и не изискват ... още

https://tech-dom.com

Electronica 2018
... 790 nA в sleep режим и съответно удължен живот на батерията. Високата степен на интеграция ... насищане и влиянието на температурата, оценяване на постояннотоковите и променливотоковите загуби на мощност, измерване на пулсациите на тока и напрежението ... още

https://engineering-review.bg

Измервателна техника в целулозно-хартиената промишленост
... получаването на крайния продукт. Надеждното измерване на pH на този етап може да предотврати производството на големи количества продукция, неотговаряща на конкретните спецификации. Условията на работната ... още

https://engineering-review.bg

Новости в микроконтролерите
... на uC, например вградените таймер и часовник консумират типично няколко стотици nA. Независима от ядрото периферия (Core Independent ... с аналогов блок. Специфична особеност на този на ред 5 е стъпалото за измерване на капацитет и време (Charge Time ... още

https://engineering-review.bg

Системи за UV обеззаразяване на води
... , с различни дози и измерване на концентрацията на жизнеспособните организми преди и след ... на дезинфекцията. Замърсяването на лампите може да се дължи и на други параметри на водата, водещи до блокиране на ултравиолетовата светлина. Измененията в pH ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg

Мониторинг на емисии в инсталации за изгаряне на отпадъци
... е некачествено. Непрекъснатото измерване на нивата на CO може да бъде използвано за проверка на ефективността на горивния процес. Ако ... Тези реакции могат да бъдат предотвратени чрез регулиране на pH в мокрите скрубери до ниски стойности и чрез ... още

https://ecology-and-infrastructure.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА измерване на pH В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 72


АС-ДС
... br />

> Модулни решения за измерване на налягане и темпера тура,
осигуряващи подходящия продукт ... прибори за анализ на газове и течности:
проводимост, pH, разтворен кислород, хидразин, амоняк, чистота на водорода, мътност и ... още

engineering-review.bg

АС-ДС
... />

> Модулни решения за измерване на налягане и темпера тура, 
осигуряващи подходящия продукт ... Широкообхватна гама от прибори за анализ на газове и течности: 
проводимост, pH, разтворен кислород, хидразин, амоняк, ... още

engineering-review.bg

АС-ДС
... br />

> Модулни решения за измерване на налягане и темпера тура,
осигуряващи подходящия продукт ... прибори за анализ на газове и течности:
проводимост, pH, разтворен кислород, хидразин, амоняк, чистота на водорода, мътност и ... още

engineering-review.bg

АС-ДС
... br />

• Модулни решения за измерване на налягане и температура, осигуряващи подходящия продукт за всяко ... прибори за анализ на газове и течности: проводимост, pH, разтворен кислород, хидразин, амоняк, чистота на водорода, мътност и ... още

engineering-review.bg

АС-ДС
... />

• Модулни решения за измерване на налягане и температура, осигуряващи подходящия продукт за всяко ... прибори за анализ на газове и течности: проводимост, pH, разтворен кислород, хидразин, амоняк, чистота на водорода, мътност и ... още

engineering-review.bg

LEM International
... />ц е н о в о е ф е к т и в е н т ... />работа, а добрите характеристики
гарантират точност на измерване
в широк температурен диапазон от
- ... утечка + CTI 600
• Ниска нестабилност на тока и
усилването
• Референтно ... още

engineering-review.bg

АС-ДС
...

• Модулни решения за измерване на налягане и температура, осигуряващи подходящия продукт за всяко ... прибори за анализ на газове и течности: проводимост, pH, разтворен кислород, хидразин, амоняк, чистота на водорода, мътност и ... още

engineering-review.bg

АС-ДС
... />

• Модулни решения за измерване на налягане и температура, осигуряващи подходящия продукт за всяко ... прибори за анализ на газове и течности: проводимост, pH, разтворен кислород, хидразин, амоняк, чистота на водорода, мътност и ... още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА измерване на pH ВЪВ ВИДЕО: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА измерване на pH В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 7


... , контролно-измервателни прибори за измерване на физически величини (налягане, температура, разход, дължина, разстояние, скорост, дебелина на покритие, влажност, pH, тегло, време, вибрации ... още

btcatalogue.bg

... рН, проводимост, разтворен кислород, концентрация; - Измерване на влага, концентрация на кислород, СО, СО2 и др. - ... DCS системи - Safety системи Области на приложение: - Химическа; - Хранително-вкусова; - Производство на стомана; - Газово снабдяване; - ... още

energyinfo.bg

... ; рН, йон метри и кондуктометри; инструменти за измерване на стабилност; NIR спектроскопия. В допълнение се предлагат периферни ... клиенти са добре известни фирми от всички сектори на промишлеността, като химия, нефтохимия, фармация, автомобилостроене и ... още

btcatalogue.bg

... и регулатори за поддържане на cos Ф. ККУ с филтри за висши хармоници. Прибори за измерване на съпротивление на заземления, мегаомметри, мултимери ... , оборотомери. Шумомери и спектрални анализатори. Прибори за измерване на общи и локални вибрации. още

btcatalogue.bg

... за индустриален контрол, измерване и управление на температура, влажност, ниво, поток, налягане и pH. Акредитирана лаборатория за калибриране на температура, налягане, влажност ... още

btcatalogue.bg

... и специализиран софтуер за измерване и качествен контрол на електронни елементи и модули, измерване и металографски анализ на метални изделия, анализ и ... още

btcatalogue.bg

... качествени параметри на електропотреблението на фирми: преносими анализатори - FLUKE, SATEC; измерване запис и анализ на резултатите; ... .; кондензаторни батерии, капацитивни контактори, регулатори cos Ф; Софтуер, електромери и мрежови анализатори RS 486 ... още

btcatalogue.bgВОДЕЩИ СТАТИИ
Превантивна поддръжка на индустриални топлообменници – част II

Превантивна поддръжка на индустриални топлообменници – част II

Безжичните измервания създават база за непрекъснато събиране на данни и превръщането им в полезна и навременна информация с помощта на софтуер за прогнозен анализ ... още
Струговане и фрезоване на миниатюрни детайли

Струговане и фрезоване на миниатюрни детайли

Изработването на миниатюрни детайли чрез механична обработка не е нова производствена практика, но през последните няколко години се наблюдава тенденция към непрекъсната миниатюризация в редица индустрии, включително аерокосмическата и автомобилната ... още

Top