НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА: измервателни устройства

В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 273

В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 37

В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 15

ВЪВ ВИДЕО: 0В РЕДАКЦИОННИ МАТЕРИАЛИ: 273

Сортирай резултатите по: дата | точностСтруговане и фрезоване на миниатюрни детайли
... движението по осите по максимално точен начин. Измервателни средства Работата с малки детайли и инструменти ... много машини за микроструговане и микрофрезоване използват лазерни измервателни устройства, за да изчисляват автоматично както дължината, така ... още

https://engineering-review.bg

Електроинсталации в ядрени централи
... DC товари без прекъсване, от батерии. Включва устройства за зареждане на батерии, свързани към променливотоковата енергийна ... стандарти описват редица решения за заземяване на контролно-измервателни системи. Обикновено в ядрените централи се прилагат ... още

https://energy-review.bg

 Актуални производствени технологии в хранително-вкусовата промишленост
... машини. Все по-популярни стават мултифункционалните измервателни устройства, които проследяват множество параметри на хранителните ... обемът, размерите и т. н. Дигиталните измервателни средства позволяват лесно документиране на измервателните процедури, ... още

https://engineering-review.bg

Периферни изчисления (edge computing) в индустриалната автоматизация
... данни за производствените системи от IoT-свързаните сензори и измервателни средства. Разходите за трансфер на големи обеми данни с ... данни или в мрежата, свързваща центъра с полевите IoT устройства, може да доведе до срив в производствените операции, ... още

https://engineering-review.bg

Съвременни АЦП и ЦАП
... ред 4 са заради основното му предназначение за измервателни прибори. Той заедно с АЦП на ред ... такива за автоматизация на производството, в измервателни уреди, в звукотехниката (Audio DAC), периферни устройства на компютри, комуникационни мрежи, радари ... още

https://engineering-review.bg

Машини за формоване на пластмаси чрез раздуване
... биват шнекови (с едно, две или повече шнекови устройства), дискови, бутални и други. Обработваната суровина се подава ... задвижване, система за регулиране на температурния режим, контролно-измервателни средства и др. Методът се прилага в две основни ... още

https://engineering-review.bg

Решения за воден мониторинг в интелигентни домове
... на мониторинг и оптимизация посредством различни контролно-измервателни прибори и средства за автоматизация. Съвременните потребители ... към домашната безжична мрежа. Обикновено тези устройства използват ултразвукова технология за измерване на водното ... още

https://tech-dom.com

Комплектни разпределителни устройства за средно напрежение
... използване на микропроцесорни мултифункционални интелигентни електронни устройства и комуникации. Подобряването на възвръщаемостта на ... и с комплектни разпределителни устройства, включващи шинна система, комутационни, измервателни и защитни апарати. Те ... още

https://engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА измервателни устройства В РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: 37


Wartsila
... за природен газ, включително тръбен мост, вентили и измервателни уреди. Освен това, са инсталирани нови спомагателни модули ... вентилаторни модули за въздух за продухване, мембранни защитни устройства на въздуховодите за отработени газове и система за ... още

energy-review.bg

Р-Телеком
... br />

РЕШЕНИЯ И УСТРОЙСТВА ЗА РАДИОЧЕСТОТНИ ИЗМЕРВАНИЯ,
АНАЛИЗ, МОНИТОРИНГ И ... мултиметри
• Програмируеми захранващи блокове
Измервателни антени
• Епсилометри
• Рефлектометри
още

engineering-review.bg

Стратонс
... />


Енкодери

Вижън
Измервателни сензори

БЕЗОПАСТНОСТ

Контрол на достъпа и заключващи устройства

Предпазни оградни съоражения

още

engineering-review.bg

Вайд - Бул
... p>Janitza осигурява всеобхватни решения - от универсални измервателни уреди до мрежови анализатори клас А. Съвместимите компоненти ... системни компоненти - подробно:

• Широк спектър измервателни устройства - от прост уред за измерване на енергията ... още

energy-review.bg

Комикон
... хвост и други;

• интегриране на измервателни устройства, които поддържат различни комуникационни протоколи като Modbus ... който чете, обработва и архивира данните от измервателните устройства на локалната СЕМ - мерители за електрическа енергия, ... още

energy-review.bg

Вайд-Бул
... >Основната идея на разпределеното измерване изисква „отдалечените” измервателни устройства да бъдат инсталирани на най-ниското ниво. Третото ... За това ниво се изискват компактни и икономични измервателни устройства като UMG 103. Допълнително за ВЕИ се ... още

energy-review.bg

Райкос Тех
... />•Промишлени и битови UPS,  зарядни устройства за акумулаторни батерии
•Текстови, графични и ... пастообразни продукти
Измервателни и регулиращи прибори за температура
Измервателни и регулиращи прибори за ... още

engineering-review.bg

Филкаб
... за управление и автоматизация
    Измервателни електрически табла
    Бетонни комплектни ... станции за ФЕЦ
    Комплектни разпределителни устройства на СрН (КРУ)
    ... още

engineering-review.bg


НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА измервателни устройства ВЪВ ВИДЕО: 0Няма резултати от Вашето търсене!

Моля опитайте отново.НАМЕРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА измервателни устройства В СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ: 15


... печатни платки, релета за време, ток и напрежение; Измервателни и тънкостенни релета. Инструменти: за рязане, зачистване ... CEE 89/655. Енергиен Мениджмънт: Пълна гама измервателни устройства за постигане на енергиен мениджмънт. Софтуер за следене ... още

btcatalogue.bg

... 5 - 240 mm2 и пружинни, многоредови, заземителни, разклонителни, измервателни, клеми с предпазител, керамични, лустър, клемореди, инсталационни клемни ... за капацитивен товар, регулатори, филтриращи реактори, мрежови анализатори, измервателни устройства. още

btcatalogue.bg

... компоненти за компенсиращи устройства; Измервателни трансформатори за ниско и средно напрежение; Измервателни преобразуватели за всички ... ; Измервателна апаратура - аналогови и цифрови измервателни прибори и мрежови анализатори; Силови полупроводникови ... още

energyinfo.bg

... още: измервателни приемници, антени, TEM-клетки, сигнал генератори, усилватели, полеви сонди, електромери, проби за волтаж, Click анализатори, LISN устройства и ... още

energyinfo.bg

... /EMI измервателни решения. Измервателна апаратура с общо предназначение. Радиопеленгатори. Решения за радиоразузнаване, радио мониторинг. Решения за откриване на подслушвателни устройства ... още

btcatalogue.bg

... процеси, телеметрично оборудване за отдалечена диагностика. Измервателни и регулиращи прибори за температура - механични ... напрежение, непрекъсваеми токозахранвания - UPS, зарядни устройства за акумулаторни батерии, магнитни компоненти. Капацитивни и ... още

btcatalogue.bg

... акумулаторни батерии и пакети за носими телекомуникационни устройства,електроинструменти, аварийно и евакуационно осветление, измервателни уреди, касови апарати, медицинска техника, видеокамери ... още

energyinfo.bg

... защитни оптични бариери, контролни релета и други защитни устройства, соленоидни блокировки. Крайни и позиционни превключватели, ... сигнална арматура, EEX превключватели и сензори. Оптични измервателни завеси. Прецизни сензори за измерване на разстояния ... още

btcatalogue.bg
ВОДЕЩИ СТАТИИ
Новости в елементната база за електромобили и зарядни станции

Новости в елементната база за електромобили и зарядни станции

Статията е посветена на новостите при електронните компоненти и модули с приложение в електромобилите и зарядните устройства. Разгледани са: пасивни елементи (резистори, бобини, суперкондензатори), дискретни полупроводникови прибори (Шотки диоди, мощни ... още
Регулиране на напрежението в разпределителни системи

Регулиране на напрежението в разпределителни системи

Регулаторите на напрежение са предназначени автоматично да поддържат предварително зададено ниво на напрежение, което в противен случай би се променяло с товара ... още
Превантивна поддръжка на индустриални топлообменници – част I

Превантивна поддръжка на индустриални топлообменници – част I

Поддръжката на индустриалните топлообменници и регулярният мониторинг на работата им често са от ключово значение за безпроблемното функциониране на промишлените съоръжения ... още
Енергийна ефективност на хидравлични задвижвания

Енергийна ефективност на хидравлични задвижвания

Когато става дума за ефективност на хидравлични системи, трябва да се имат предвид няколко фактора, като например изискванията на машинните и хидравличната мощност на двигателите и помпите ... още
Екструдерни технологии – новости

Екструдерни технологии – новости

Производството на пластмасови изделия се развива с динамични темпове в контекста на дигитализацията и в предприятията от сектора се налагат изисквания за все по-комплексни, ефективни, интелигентни и висококачествени технологични решения ... още
Струговане и фрезоване на миниатюрни детайли

Струговане и фрезоване на миниатюрни детайли

Изработването на миниатюрни детайли чрез механична обработка не е нова производствена практика, но през последните няколко години се наблюдава тенденция към непрекъсната миниатюризация в редица индустрии, включително аерокосмическата и автомобилната промишленост, медицината и електрониката ... още
Рефлектометри за кабелни линии

Рефлектометри за кабелни линии

Рефлектометрията във времевата област (TDR) е доказан метод за откриване на дефекти в кабели, който има няколко вариации, включващи техниките на импулсно ехо и отразена електрическа дъга ... още
Повишаване на енергийната ефективност на помпени станции

Повишаване на енергийната ефективност на помпени станции

Енергийна ефективност може да бъде постигната чрез подобряване на дизайна на помпените станции и на цялата система, инсталиране на честотни регулатори на помпите и ефективна експлоатация на помпените агрегати ... още

Top